Tidigare nummer/årgångar av Meddelanden från Åbo Akademi (innan förnyelsen) hittar du här!