Fiaskon, kriser och framgångar

Bilden: Minuterna innan katastrofen. Kennedy varnades upprepade gånger för Dallas, men ansåg besöket strategiskt viktigt inför valet 1964. Litet drygt tusen dagar hann JFK uppleva som president. Ambitionerna v... Läs mera

Bäst på livevideo från mobiler

Bilden: Niclas Snellman och Johan Schöring från Bambuser. Bambuser är en tjänst som möjliggör live­streaming från mobiler och webbkameror till internet – inte bara till Bambusers egen webbsida utan även till a... Läs mera

Att vara friskare än frisk

Mima Cattan Traditionellt sett har forskare och experter med inriktningar som kretsar kring hälsa till stor del fokuserat på de som är sjuka. Diagnoser och riskfaktorer har varit centrala frågor, medan diskuss... Läs mera

Mediciner driver ekorrhjulet

Bilden: Thomas Heikell. Thomas Heikell, doktorand i sociologi vid Åbo Akademi, konstaterar att det inte är någon av naturen given självklarhet i vilket skede man ska använda mediciner mot ett problem av ment... Läs mera

Ögat som vakar över kemikalieindustrin

Bilden: Katrin Halling i ECHAS konferenslokal, djupt under Annegatan i Helsingfors. Industrin producerar ständigt nya kemiska ämnen – dessa ämnen, både de som produceras inom EU och som importeras till EU, reg... Läs mera

Kolumnen: Hållbarhet på fel spår?

I den kontroversiella framtidsutredningen skriver Pekka Himanen att vi just nu står inför ett avgörande för hur vi ska strukturera vår framtid. Det gäller att hitta lösningar på hur vi ska fortsätta med den väl... Läs mera

Lämna din smartmobil hemma

Den arabiska våren med aktivister som lyckades få regimer på fall genom att använda sociala medier är ett minne blott. Numera har regimerna lärt sig vad sociala medier är för något – och hur de ska utnyttja dem... Läs mera

Mammas pojke och pappas flicka – eller?

På 1970- och 80-talen var pojkar högre på önskelistan än flickor hos dem som höll på att skaffa barn. Helst ville man ha en av båda, men måste man välja var det pojkar som gällde. TEXT OCH FOTO: KLAS BACKHOLM ... Läs mera

Walkbase är redo att expandera

Bilden: Björn Sjölund, Mathias Fredriksson, Niclas Jern, Tobias Zetter och Olle Svanfeldt-Winter. Åboföretaget Walkbase har kraftig medvind i en bransch där ingen ännu etablerat en marknadsdominerande position... Läs mera