Om MfÅA

Meddelanden från Åbo Akademi är ett vetenskapsmagasin som ges ut av Åbo Akademi. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år och sänds till anställda vid Åbo Akademi, till massmedier, universitet och högskolor i Norden, kommuner, biblio­tek och gymnasier i Svenskfinland och till personer verksamma inom politik, förvaltning och näringsliv. Dessutom skickas tidningen till alla medlemmar i Akademiföre­ningen Åbo Akademiker r.f. – d.v.s. utexaminerade vid ÅA. MfÅA har en upplaga på 4800 ex. och når en stor finlandssvensk och nordisk, högt utbildad och köpstark publik.

Redaktion
Nicklas Hägen
, chefredaktör
tfn: (02) 215 4693 | e-post: nicklas.hagen@abo.fi
Marcus Prest, redaktör
tfn: (02) 215 4715 | e-post: marcus.prest@abo.fi

Webb- och layoutredaktör
Peter Siegfrids

tfn: (02) 215 4882 | e-post: peter.siegfrids@abo.fi

Redaktör i Vasa
Ari Nykvist

tfn: (06) 324 7452 | e-post: ari.nykvist@abo.fi

Kontaktuppgifter
Adress
: Åbo Akademi, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo.
E-post: meddelanden@abo.fi
www: www.abo.fi/meddelanden

Ansvarig utgivare
Thurid Eriksson
, kommunikationschef
tfn: (02) 215 4124 | e-post: thurid.eriksson@abo.fi

Mera information hittas på MfÅA:s mediekort