Utgivning

Utgivningsdatum och annonsreservering 2017

Nr Utgivning Material Reservering
1 10.2 30.1 24.1
2 19.5 8.5 2.5
3 8.9 28.8 22.8
4 1.12 20.11 14.11

Tekniska uppgifter
Tidningsformat: 215 x 280 mm
Tryckmetod: Offset
Rastertäthet: 70 linjer
Inbindning: Stansad
Tryckeri: Finepress Oy, Åbo
ITELLA GREEN klimatvänlig utdelning
Annonsmaterial: PDF-, EPS-, TIFF- eller JPEG-format.
Skärmån 3 mm. Annonser direkt till redaktionen:
meddelanden@abo.fi (tfn: (02) 215 4693).

Mera information hittas på MfÅA:s mediekort