Åbo Akademi firar ett fullt sekel

Öppenhet är ledordet då Åbo Akademi år 2018 fyller 100 år. Ceremonier, öppet hus, guidningar och framtidsseminarium är höjdpunkterna, men det är de små sakerna invävda i den dagliga verksamheten som ska göra fe... Läs mera

Finansialisering och förändring

Johan Meriluoto skriver om finanskapitalism, en ekonomi som verkar kräva att vi uppdaterar vår syn på lönsamhet och disciplin.   I FÖRSTA BOKEN av Kapitalet skriver Karl Marx att det kapitalistiska pro... Läs mera

Skogsavfall ska göra kläderna vitare

Optiska vitmedel används i många produkter för att ge dem ett fräscht utseende, men de är inte biologiskt nedbrytbara och medför problem för både människans hälsa och miljön. Om forskare vid Åbo Akademi får som... Läs mera

Våldsmonopolet i ett polariserat samhälle

För att polisväsendet ska fungera krävs konsensus kring de grundläggande värderingarna i samhället. Men vad händer med våldsmonopolet då det uppstår sprickor i värdegrunden, som i frågan om tvångsutvisningarna ... Läs mera

Arbetstiden – ett fenomen som formar människan

Arbetstid är ett komplext fenomen som ofta skapar spänningar. I boken Työaikakirja har sociologerna låtit olika yrkesgrupper berätta om sina upplevelser om arbete och arbetstiden. Det är svårt att sammanfatta f... Läs mera

Forna Sovjetstater försöker ställa om energin

Från att ha varit stora användare – och exportörer – av olja, kol och gas satsar nu ett flertal forna Sovjetstater starkt på hållbar energi. Vi besökte Astana Energy Expo, en världsutställning med fokus på förn... Läs mera

Energi och politik i forna Sovjet

Kartan har ritats om i Östeuropa och Centralasien. Och det gäller inte bara landsgränser. Nya politiska system uppstår och omvandlas. Energikällor byts ut från fossila bränslen till hållbara energislag. Forskar... Läs mera

En resa genom Mongoliet

Mongoliet är känt för strupsång och storartad historia. Gästkolumnist Nana Blomqvist lärde sig om urbanisering och en kvävande förortsbildning i ett av världens folktommaste länder.   JAG HADE LÄNGE ve... Läs mera