Bilden: Niclas Snellman och Johan Schöring från Bambuser.

Bambuser är en tjänst som möjliggör live­streaming från mobiler och webbkameror till internet – inte bara till Bambusers egen webbsida utan även till andra sociala medier.

TEXT OCH FOTO: MARCUS PREST

Vi sysslar med broadcasting, det vill säga: en sändare till många mottagare och vill hålla oss borta från videosamtal en till en, det vill säga Skypes område, säger Johan Schöring, programutvecklare för operativsystemet Android, på Bambuser. En av ledstjärnorna för Bambusers grundare har varit demokratiseringen av livebroadcasting – man ska kunna sända live­video direkt till en server på nätet utan att behöva ha en busslast utrustning med sig. Teknologin grundar sig på ett projekt som gjordes under en kurs i ämnet datateknik vid Åbo Akademi. Under kursen baserade man teknologin på operativsystemet Symbian som Nokia använde då. Att Bambuser använde Symbian var en av orsakerna till att videobilder från arabiska våren ofta sändes genom Bambuser.
– Det faktum att vi, till skillnad från de flesta andra app-utvecklare, aldrig har övergett Symbian utan fortfarande har en fungerande app för plattformen i fråga har betytt att människor i länder där iPhone och Android-smartmobiler inte ännu har fått lika stort genomslag som här, har kunnat använda Bambuser. I dagsläget börjar väl Android vara ganska vanligt överallt men detta var tidigare avgörande för vår närvaro i till exempel konfliktzonerna i Mellanöstern, säger Niclas Snellman som började på Bambuser 2011 och jobbar med net front end och back end.

Bambuser fungerar bra i områden med dålig mobiltäckning, åtminstone jämfört med sina konkurrenter. Det beror på att Bambusers tjänst fungerar med väldigt låg latens. Bambuser använder ingen buffert alls – vilket gör att sändningen å ena sidan riskerar att bli hackande med frames som uteblir, men å andra sidan kommer sändningen oftast fram. Dessutom har Bambuser en finess som gör att man kan uppdatera sändningen senare med de frames, alltså sekvenser, som eventuellt fallit bort under livestreamingen.
– Angående låg latens och uteblivande frames: Anledningen till att man får låg latens när man streamar med Bambuser är för att vi har gjort valet att ”droppa” frames när den sändande enheten märker att dess anslutning för tillfället inte duger till att sända allt material. Resultatet av, och nackdelen med, detta är en hackig ström, men fördelen – att man alltid ligger nära realtid – överväger nackdelen i och med att det möjliggör interaktion med tittarna. Via vår chatfunktion kan tittare kommunicera med den som sänder, vilket är en enormt viktig egenskap och nåt som inte skulle fungera om latensen var mycket högre.

Bambuser uppstod som bolag när Jonas Vig och Måns Adler, två företagare i Stockholm, sökte en teknologisk plattform för streaming av livevideo till nätet. Vig och Adler kontaktade Tom Sundström och Martin Storsjö.
– Idag består bolaget av femton personer. Fem utvecklare sitter i Åbo, resten i Stockholm och Jönköping där servern finns, säger Schöring.
– Det är en stor skillnad på vad Bambuser är nu och vad det var när Snellman började. Företaget är betydligt mer etablerat och har glidit från att vara individbetonat i sin serviceroll till en inriktning på företagskunder. Aftonbladet har till exempel köpt Bambusers teknologi för att tidningens läsare ska kunna sända livevideo direkt till redaktionen.
– Aftonbladet ville ha livevideosändningar från folk på gatan. De inte­grerade vår teknologi till sina mobila appar. Tipssändingarna via de apparna går endast till Aftonbladet, säger Schöring.

Är livevideoteknologin verkligen så komplicerad att det inte lönar sig för företag att utveckla den själva istället för att köpa av er? Jag menar, om grunden utvecklades under en kurs för magistersstudenter vid Åbo Akademi?

– Inget är i sig särskilt komplicerat, men helheten av olika bitar verkar vara tillräckligt svår att sätta ihop för att konkurrenter ska ha problem, svarar Schöring.
– Vi har till exempel inlett ett samarbete med Sony. Sony vill ha livestreaming till sin nya mobil men de vill inte sätta resurserna på att utveckla den själv – de kollade runt och fann oss.
– I Sony kommer Bambuser att vara hårt integrerat i mobilerna, börjandes med Xperia Z1-modellen. Livebroadcasting finns som ett direkt tredje alternativ till stillbild och video, säger Snellman.
– Att ett bolag med Sonys resurser väljer att köpa teknologin istället för att själva utveckla den säger kanske ändå något om svårighetsgraden.

”Det svåraste är matematik och reglerteknik”

Vad är det som krävs för att klara av ämnet datateknik och bli en komptent programmerare som kan ta sig an något sådant som Bambuser?

– Om man överhuvudtaget programmerat innan man börjar på datateknik kommer det att gå bra. De svåraste delarna är matematik och reglerteknik, säger Niclas Snellman.

Vad fick er själva att intressera er för programmering?

– Mitt intresse väcktes i högstadiet. Datorprogrammering och logik var min grej. Jag tyckte om problemlösning, säger Johan Schöring.
– Mina kompisar som höll på med kodning. I något skede skaffade farfar en dator. Jag tyckte att grafik var jävla häftigt och grafik var egentligen det enda jag lärt mig programmera innan jag började studera, säger Snellman.
– När vi söker utvecklare har det visat sig vara vettigast för oss att fråga efter folk från Åbo Akademi. Vi frågar bekanta om de har polare som kan något. Det handlar också mycket om att hitta personer som vi kan komma överens med. Därför är språket viktigt. Bland kollegorna i Stockholm kan ingen finska och att svänga till engelska skulle kräva att vi ändrade alla rutiner till engelska.

martin-storsjoVice vd Martin Storsjö, vilka personer vid Åbo Akademi betydde mest för utvecklingen av Bambusers teknologi?

– Det är lite svårt att säga vem vid ÅA som betydde mest för utvecklingen av vår teknik, eftersom det hela gjordes på en projektkurs där vi så gott som helt och hållet satt och utvecklade det här på egen hand, med endast några få möten med övriga kursdeltagare för att presentera hur de olika projekten framskred.
– Så det som Åbo Akademi stod för var en miljö och ett tillfälle (och en kurs där man kunde allokera mycket tid till eget arbete) att själv sätta sig in i de tekniker man behöver behärska för att göra det här. Det vill säga tid och utrymme att lära sig saker som akademin själv inte direkt lär ut.

Bilder från världen via Bambuser

För inspelade vittnesskildringar är möjligheten att sända liv­e via en mobilkamera direkt till nätet en fundamental fördel jämför­t med tidigare teknologi: det finns ingen kassett eller film myndigheter kan lägga beslag på – filmen sänds på samma gång som den spelas in och om mottagningen fungerar, i Bambusers fall är teknologin dessutom inte särskilt känslig för dålig mobiltäckning – är det inspelade materialet oåtkomligt för den som vill hindra att det sprids. Å andra sidan uppstår samma problem som med allt annat som läggs upp på näte­t: när det en gång är uppladdat finns det inget sätt att få bort det. Nedan två exempel från inbördeskrigets Syrien där Bambuser använts för att dokumentera händelser dit nyhetsteam inte haft tillträde, eller inte hunnit reagera på snabbt nog.

bambuser1

De första rörliga bilderna från gasattacken Damaskus i somras.
Enligt Hans Eriksson, executive chairman på Bambuser fick vide­on en enorm genomslagskraft och var antagligen en av anled­ningarna  till att attacken fick en så pass stor politisk påver­kan globalt.
http://bambuser.com/v/3613390

bambuser2

Belägringen av moskén Al-Fath i Kairo tidigare i år. Alla stor­a nyhetsmedier stod utanför och filmade men en bambuser­användare var inne i moskén och filmade detta. Detta var den enda vide­on som fanns att tillgå live inifrån moskén när händelsen utspelades.
http://bambuser.com/v/3613390