”I BNP beaktas inte förlorad matjord”

Paulina och Mats Holmqvist. Foto: Marcus Prest I den österbottniska pressen har man under flera år kunnat följa en kamp om åkerjorden som kan visa sig mera betydelsefull, både konkret och symboliskt, än vad vi... Läs mera

Tyngdpunkten på samarbete

Mikko Hupa är rektor för Åbo Akademi från årsskiftet. Mikko Hupa hade en intensiv inledning på oktober. Inom loppet av några dagar fick han veta att han både blir Åbo Akademis nästa rektor och att han får mott... Läs mera

Människans epok

Jan Zalasiewicz. Foto: Marcus Prest Doktor Jan Zalasiewicz tillhör ett internationellt team geologer som utreder möjligheten att göra antropocenen till beteckningen på en officiell geologisk epok. Om det går i... Läs mera

Det stora pusslet

Stjärnhopen Messier 67 uppskattas innehålla kring 500 stjärnor, varav de mest avlägsna ligger på cirka 2?800 ljusårs avstånd. Enligt en hypotes som astrofysikern Bengt Gustafsson jobbat med är M67 en tänkbar t... Läs mera

Alla behöver nåd

En upplevelse av gemenskap och tillit till andra människor ökar förtroendet för samhällets institutioner och är viktig för människans hälsa. Därför är den ekonomiskt relevant. Men när det kommer till politiskt ... Läs mera

Studera astronomi vid ämnet fysik

Johan Lindén. Foto: Marcus Prest Astronomisk forskning är en del av att kartlägga vår omgivning säger Johan Lindén. Text: Marcus Prest Enligt Johan Lindén, doktor i fysik vid Åbo Akademi bör vi även utfors... Läs mera

Bättre än en guldgruva

Alf Rehn. Illustration av Peter Siegfrids baserad på ett foto av Benjamin Suomela. Från något som ansetts vara barnsligt till en seriös miljardindustri. Datorspelsindustrin har utvecklats men bygger ännu på dr... Läs mera

Digital speldesign

Torulf Jernström. Storsäljande spel analyseras och inspiration hämtas från gamla spel, men för spelföretagarna är målet ändå att bygga ett bra spel som också är annorlunda. Att sälja företaget för miljarder är... Läs mera

Det är dags att ta leken på allvar

Man lär sig så länge man – leker. Så skulle kanske många lekforskare idag säga om lekens betydelse till exempel i pedagogiken och både för barn och vuxna i allmänhet. Och tillägga att leken nu måste tas på allv... Läs mera