Johan Lindén. Foto: Marcus Prest

Astronomisk forskning är en del av att kartlägga vår omgivning säger Johan Lindén.

Text: Marcus Prest

Enligt Johan Lindén, doktor i fysik vid Åbo Akademi bör vi även utforska omgivningen som ligger utanför vår planet, vi bör sträva efter att förstå den.

– Om vi till exempel talar om solen så är vi i högsta grad beroende av vad som händer i den. Men om man börjar prata i termer av nytta hamnar man lätt in i en produkt- och kundcentrerad bild av forskning och då blir grundforskningen som sådan lätt satt på undantag.

– På en av dörr läste jag nyss: ”Om vi visste vad vi höll på med vore det inte forskning.” Den beskrivningen är inte helt fel.

Åbo Akademi har inget särskilt astronomiämne. Däremot kan man inom fysiken gå grundkurser i astronomi. Historiskt är astronomin och fysiken släkt.

– Hela mekaniken är densamma, det vill säga Newton och så vidare. Sedan finns det direkta överlappningar mellan astronomi och fysik i till exempel högenergiexperimenten i Cern som ger en fingervisning om vad som hände under de första sekunderna efter universums tillkomst. Forskning i astronomi och fysik korsbefruktar varandra.

– Vad gäller de riktigt stora optiska instrumenten – nej, de går inte att använda till någonting annat. Däremot kommer den adaptiva optiken som utvecklats för teleskop och optiska instrument och som kompenserar för oönskad ljusbrytning i atmosfären så småningom att hitta ner till produkter som vanliga konsumenter kan köpa.

Vid Åbo Akademi gjordes på sextiotalet en magisteruppsats inom matematiken baserad på optiska astronomiska observationer. Lektor i fysik Tom Lönnroth har också undersökt möjligheterna att producera titan-44, vilket är relevant för detektering av supernovor på stjärnhimlen.

– Vid ämnet fysik är det möjligt att göra ett arbete upp till kandidatnivå inom astronomi, vilket jag också påpekar för mina studenter, säger Lindén.

– Det finns en extraordinär möjlighet att fördjupa sig i vad som helst inom studierna för en kandidatuppsats. Det blir knepigare med handledningen på magisternivå och för att göra ett doktorsarbete borde vi starta ett samarbetsprojekt med ett annat universitet. Då kanske närmast Åbo universitet.

Lindén är själv intresserad amatörastronom och aktiv i ett nationellt meteorspaningsnätverk (se MfÅA 11/2012).

– Det som gör astronomin speciell som vetenskapsområde är att den intresserade lekmannen med grundläggande utrustning fortfarande kan bidra med upptäckter. Det är numera omöjligt inom fysiken – man måste helt enkelt ha läst in sig i flera år för att ha något att göra där.