En ny väg att vårda depression upptäckt

Finländska forskare har gjort en banbrytande upptäckt om hur hjärnan reglerar depression och ångest. Forskarna fann att när JNK-proteinet är aktivt förhindrar det produktionen av nya nervceller i hjärnans hippo... Läs mera

Bildad eller påläst?

Anna Möller-Sibelius skriver om begreppen bildning och påläst, och de konnotationer de bär på. ågon gång i historien var det viktigt att känna till att Francesca och Paolo var ett kärlekspar som pilgrimen Dant... Läs mera

Antibiotika ersätts och utvecklas

Den nytta människan har haft av antibiotika är svår att överskatta, men med allt större användning av dem har problemet med antibiotikaresistenta bakterier ökat. Nya lösningar behövs. Text: Nicklas Hägen På d... Läs mera

Nya antibiotika från avfall

Avfallsvatten och komposter är miljöer där mikrober stortrivs, och en potentiell källa för nya antibiotika och andra antimikrobiella substanser. Forskare vid Åbo Akademi är involverade i ett projekt som undersö... Läs mera

En blandning av tillfälligheter

Bristen på skriftliga källor begränsar vår kunskap om hur det gick till när det som idag heter Finland blev en del av Sverige. Men att det Sverige som Finland var en del av inte såg ut som Sverige gör idag, det... Läs mera

Tvärvetenskapligt ledarskap

I tjugo år har ämnena industriell ekono­mi och religionsvetenskap vid Åbo Akademi samarbetat med varandra. Samarbetet har lett till många tvärvetenskapliga projekt där de båda ämnenas expertis har utnyttjats. I... Läs mera

Robo sapiens räddar homo sapiens?

Pepper är bara cirka en meter lång men kan redan prata, umgås, röra sig runt helt på egen hand och till och med hjälpa dig att ställa diagnoser om du är sjuk. Men hen är en robot. Text: Ari Nykvist   ... Läs mera