Kursen NY Startup! ger studerande möjlighet att i praktiken prova på företagsverksamhet. Oktantti är en affärsidé som uppkommit under kursen. Idén går ut på att förmedla kontakter mellan rederier och sjömän.

Text & foto: Mia Henriksson

 

LOGISTISKT ÄR Finland en ö. Hur många av er har hört det? Alexandra Vellamo inleder den tre minuter långa ”pitchingen” med en fråga. Det finns inte tid att invänta svar från publiken. Mycket ska hinna sägas på tre minuter. Det hon tillsammans med Miikka Kettunen presenterar är affärsidén Oktantti – eventuellt ett framtida företag. Avslutningsvis säger Vellamo att finansieringsbehovet är 200 000 euro, det samma som hela första verksamhetsårets förväntade omsättning. Till teamet bakom Oktantti hör också Matilda Karlsson och Tatu Koskela.

Affärsidén går ut på att förmedla arbetskraft till rederier. Inte rekrytering utan förmedling.

– Rederier får ofta på kort varsel stora laster att skeppa och då behöver de arbetskraft. Sjömännen har ofta korta kontrakt och går och väntar på jobb. I dagsläget kan det vara svårt för utbud och efterfrågan att hitta varandra, förklarar Matilda Karlsson.

De flesta rederier upprätthåller egna listor på potentiell personal och ringer runt för att hitta folk. Det här kan vara väldigt tidskrävande.

– Ibland krävs 50 samtal för att hitta en ledig sjöman fast det finns många av dem. Vi vill skapa ett personaladministrationssystem som kan spara resurser för rederierna och hjälpa sjömännen att få jobb.

Systemet ska vara användarvänligt och i realtid visa lediga jobb eller tillgänglig arbetskraft.

NY Startup! förenar studerande från olika universitet

Oktantti har kommit till under kursen NY Startup!. NY står för Nuori Yrittäjyys eller Ung företagsamhet. Vellamo och Karlsson studerar organisation och ledning vid Åbo Akademi, den ena inriktar sig på strategi, den andra på HR. Kettunen och Koskela studerar vid finska Åbo handelshögskola, den ena budgetering och redovisning, den andra IT-system och kodning.

– Våra kunskapsområden kompletterar varandra jättebra för det här projektet. Alexandra har dessutom jobbat flera år på båt så hon har praktisk erfarenhet. Vi jobbar också på två språk, Åland och kusten är en viktig del av marknaden och vi behöver betjäna på också på svenska, säger Karlsson.

Alexandra Vellamo och Miikka Kettunen var de som pitchade idén om Oktantti på scenen.

Anna-Greta Nyström, lektor i internationell marknadsföring vid Åbo Akademi, är en av lärarresurserna på NY Startup!-kursen.

– Här får studerande helt i praktiken prova på företagande. De ska komma på en idé, utreda efterfrågan, kartlägga målgruppen och så vidare. Målet är att starta ett företag och driva det.

Totalt tolv affärsidéer presenterades under NY Startup!s pitching som ordnades i början av mars under ICT Week 2017. Kursen är nu ungefär halvvägs och pitchingen hölls som en övning för att framöver kunna sälja sin idé till finansiärer. Före utgången av maj ska teamen besluta sig för om de löper linan ut och registrerar sitt företag. Fram till dess kan de utnyttja NY Startup! för bland annat fakturering.

Flera företagsidéer blir verklighet

Ett lyckat exempel från fjolårets NY Startup är företaget Kaffillari vars affärsidé är att cykla runt stan och sälja kaffe. Det är första året som studerande från Åbo Akademi deltar i NY Startup!.

– Femton studerande från Åbo Akademi är aktivt med på kursen. Vi har inga kurser i företagsamhet, så det är fint att vi har möjlighet att samarbeta inom NY Startup!, säger Nyström.

Matilda Karlsson håller med.

– Jag tycker verkligen om kurserna där man blandar studerande från olika högskolor. Det finns så mycket potential i Åbo, men hur skulle jag annars ha hittat just de här att samarbeta med, om det inte var för den här kursen? Dessutom gillar jag att alla stöder varandra här och man är inte rädd att berätta om sina idéer, här ger vi och tar respons av varandra.

 

Satsning på företagsamhet

Åbo Akademi stärker undervisningen i företagsamhet

Åbo Akademi är part i tre spetsprojekt inom kunskap och utbildning. Ett av dem, ”Företagsamhetsutbildning för studerande”, leds av Aalto-universitetet. Inom projektet ska man vid Åbo Akademi föra in en 20 studiepoängs helhet av företagande i ekonomutbildningen. Enligt lektor i internationell marknadsföring Anna-Greta Nyström kommer ett fortsatt deltagande i NY Startup! att vara en del av helheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat totalt 25 miljoner euro för 17 spetsprojekt inom kunskap och utbildning som en del av regeringens satsning på att försnabba vägen till arbetslivet. Med de finansierade projekten vill man förbättra kvaliteten på lärandet, undervisningen och handledningen. Dessutom vill man främja interaktionen mellan utbildning och samhälle, öka samarbetet mellan högskolorna och stöda förnyande av verksamhetsformer och lärandemiljöer. Projekten beviljades finansiering i början av 2017, ska inledas under året och avslutas senast 2019.

Utöver Aaltosamarbetet är Åbo Akademi med i två projekt tillsammans med Åbo universitet: ”Stärkande av högskolepersonalens pedagogiska och digitala kunnande i undervisning och handledning” och ”Skapande av en nationell, nätbaserad utbildningshelhet inom affärsverksamhet”.