Åbo Akademi 100  år

Åbo Akademis hundraårshistorik ges ut till jubileumsåret 2018 och består av tre delar. En del är en traditionell historik, en syntesdel som skrivs av Nils Erik Villstrand, professor i nordisk historia vid Åbo A... Läs mera

Ingen föds till jihadist

Väst är inte i krig mot islam och några större försök att systematisk smussla in sunnisalafistiska stridande till Sverige har man inte sett. Terroristexperten Magnus Ranstorp är ändå orolig över att många unga ... Läs mera

Psykologin i pillren

Att lära sig utnyttja placeboeffekten bättre skulle vara ett stort steg framåt för vården. Till det hör att arbeta med förväntningar och bemötanden. Text och foto: Nicklas Hägen Genom att öka bieffekterna kan... Läs mera

Skador av långvarigt bruk?

Depressionen påfrestar samhället allt mer, trots att vi har en medicin som verka­r fungera. Orsaken kan vara att ett långvarigt bruk ger oönskade bieffekter. Nu söks deltagare för en undersökning av hur långvar... Läs mera

Det hemliga tysk-finska ubåtssamarbetet

På Crichton-Vulcan-varvet i Åbo tillverkades under det sena 1920-och det tidiga 30-talet ett antal ubåtar som då var de modernaste i sitt slag. I planeringen och konstruktionen av ubåtarna deltog tyska ingenjör... Läs mera

Vesikko

Efter att Vetehinenklassen visat sig fungera bra beställde IvS 1930 en prototyp på en 250-tons ubåt. Finland skulle få förstahandsmöjlighet att köpa ubåten även om det var den holländska bulvanen för tyska Krup... Läs mera

Blandad men relevant litteratur

Grundorsaken till att artikelhelhe­ten om de finländska ubåtarna (och artik­larna om dagens ubåtsverklighet i Öster­sjön – se nästa uppslag) blev av, hänger ihop med att MfÅA:s redaktör använde en natt till att... Läs mera

Östersjön är ubåtsmannens paradis

Ubåtar är till för att avskräcka en motståndare från att använda sjövägen. Under fredstid och under kris används ubåtarna som osynliga spaningsplattformar. Per Edling har tjänstgjort på ubåt sedan början av 199... Läs mera