Ett trampande mot vinden

Henrik Saxén Solsken, bar asfalt och en nysmord cykel med välpumpade däck?... inget kan rädda en fritt rullande cykeltur från att bli en kamp när motvinden slår på. Vi frågar professor Henrik Saxén varför det ... Läs mera

EMU och maktpolitik

Johan Meriluoto Den nuvarande valutaunionen är ett resultat av politiska kompromisser och ett spel bakom kulisserna. I centrum för detta maktspel står Frankrike och Tyskland. I en färsk rapport angående medve... Läs mera

Omgivningen inverkar mer än vi trott

Peter Hackman Vi har bara påbörjat arbetet med att lägga det pussel som handlar om allt det i vår omgivning som inverkar på vår kropp. Epigenetik hand­lar om de omgivningsfaktorer som stör instäl­l­ningarna fö... Läs mera

Vackra men illa­smakande

Videfuks (Nymphalis xanthomelas) uppe t.v., nässelfjäril (Nymphalis urticae) uppe t.h. och vinbärsfuks (Nymphalis c-album) kan vara svåra att skilja från varandra. Fjärilarna finns i Åbo Akademis biologiska sam... Läs mera

Artificiell intelligens – andra ronden

Inslaget om artificiell intelligens i MfÅA nummer 13/2013 gav redaktionen respons. Reaktionerna handlade främst om den skeptiska inställningen till det som kallas generell artificiell intelligens. Text: Marcus... Läs mera

Game of Thrones – välgjort och välkalkylerat

Den fjärde säsongen av TV-serien Game of Thrones är i full gång. Serien diskuteras i dagstidningar, television och sociala medier. MfÅA diskuterar seriens popularitet och brutalitet med två fans. Text: Marcus ... Läs mera

Tvärvetenskap – en dygd

Tvärvetenskaplighet är nästintill något av ett ”buzzword” som redan länge betonats på olika håll inom vetenskapssamfundet. Nyckeln till nya, kreativa lösningar samt vetenskapliga genombrott lär finnas i gränsla... Läs mera