Teknologi för kontinuerlig övervakning av miljön

En projektgrupp vid ämnet analytisk kemi vid Åbo Akademi har utvecklat ett sensornätverk som är både betydligt mera robust och lättare att använda än tidigare teknologiska lösningar. Som bäst väntar man på pate... Läs mera

Utlåtanden

Anna Möller-Sibelius skriver om hur våra reaktioner på utlåtanden får konsekvenser för vilka vi blir som människor   PÅ DET VETENSKAPLIGA området spelar utlåtanden en viktig roll. När avhandlingar, art... Läs mera

Flerspråkighet ger fler möjligheter

När Vasa universitets översättarutbildning flyttas till Jyväskylä har det konsekvenser för Helsingfors universitets tvåspråkiga rättsnotarieutbildning i Vasa. För en fungerande flerspråkighet behövs en kontinue... Läs mera

Klimatförändringen sätter spår i havet

Havet står i fokus för forskningen vid Husö biologiska station på Åland. Resultaten visar att klimatförändringen och övergödningen är nära sammankopplade. Text: Mia Henriksson. Foto: Tony Cederberg   ... Läs mera

Handslagen mellan cellerna

En ny upptäckt vid Åbo Akademi beskriver livsviktiga funktioner som styr bildningen av nya blodkärl. En större förståelse för dessa lägger grunden för effektivare verktyg mot bland annat cancer och inom regener... Läs mera

Signaler avgörande för magkänslan

Diana Toivolas forskargrupp har i samarbete med Cecilia Sahlgrens team undersökt en annan sida av signalräckan Notch. I det här fallet berör forskningen tarmceller, och det protein som binder till mottagaren av... Läs mera

Moderna Åbo

Under mellankrigstiden var Åbo den stad i Finland som starkast företrädde avantgardismen och modernismen inom bildkonsten. Medan konstscenen i Helsingfors hade ett politiskt tryck på sig att representera landet... Läs mera

Medelklass, identitet och medialisering

Kopplingen mellan användningen av sociala medier och gentrifieringen är ett område som det inte forskats mycket i ännu. Det finns en koppling mellan hur vissa områden får en status i sociala medier som i sin tu... Läs mera

Att smaka på konsten

Skärmar begränsar ofta konstupplevelsen till en rent visuell upplevelse. Därför är exkursioner fortfarande av största vikt inom konstvetenskapen, skriver gästkolumnist Mikael Andersson.   KONSTVETENSKA... Läs mera