Medierna behöver lära sig använda experter

Osama al-Aloulou skriver om behovet att utveckla samarbetet mellan experter och journalister. Att det i de finländska medierna fattas en rösternas mångfald, att experternas röster inte används särskilt mångsid... Läs mera

Om poesi och universitetets plastiskhet

Gästkolumnisten Ylva Perera skriver om hur samhället korrumperas av kundtänkandet som förvandlar medborgarskapet till en konsumentrelation. Jag var inne på mitt tredje studieår, jag satt i biblioteket och skul... Läs mera

En brännande utmaning

Man kan minska koldioxidutsläppen genom att använda mindre bränsle i förbränningskraftverk. För att göra det men ändå bibehålla nivån på produktionen av el och värme behöver förbränningsprocesserna effektiveras... Läs mera

Skolan måste bli bättre på klimatförändring

Många unga anser fortfarande att de inte berörs eller påverkas av klimatförändringen. De är inte heller särskilt villiga att göra något för att minska den egna klimatpåverkan. Därför behövs det ett mer tvärvete... Läs mera

EU står inför stora utmaningar

ÅR 2017 är ett osäkerhetens år i världspolitiken. Det gäller såväl ekonomin, Donald Trumps förehavanden som USA:s president, den Europeiska unionens framtid, både USA:s och EU:s relation till Ryssland och Vladi... Läs mera

Problem har ofta lett till fördjupat samarbete

HENRIK SERUP Christensen, docent och akademiforskare vid ämnet statskunskap vid Åbo Akademi kommenterar några aspekter av de utmaningar som ligger i EU:s nära framtid. Det europeiska försvaret – Sedan andra v... Läs mera

Åbo Akademi vill skydda hotade akademiker

Åbo Akademi är medlem i nätverket Scholars at Risk, som erbjuder skydd åt hotade akademiker. Målet är att kunna erbjuda en tillfällig befattning inom forskning och undervisning åt någon som hotas i sitt hemland... Läs mera