Rektoratet vid Åbo Akademi

Tage KurténText: Tage Kurtén, professor i teologisk etik med religionsfilosofi och ordföran­de för universitetskollegiet. När det här publiceras har ansökningstiden för rektoratet vid Åbo Akademi 2015–2018 g... Läs mera

På ort och ställe

Lisbeth Salander. Foto © Universal Sony Pictures Home Entertainment Nordic AB. Den nordiska kriminallitteraturen framställer de nordiska miljöerna i ett nytt ljus. Trots att det nya ljuset ofta är påtagligt mö... Läs mera

Evolutionens roll i psykologin

Efter intervjun med filosofen Hannes Nykänen i förra numret av MfÅA – där Nykänen gav en ordentlig bredsida till den metafysik som ofta smusslas in i det som föreställer seriös empirisk vetenskap, särskilt när ... Läs mera

Sak och känsla styr valet

Det som avgör vilken kandidat du väljer att rösta på i ett val handlar inte bara om kandidatens ideologi och kompetens. Vare sig du vill det eller inte styrs du av en komplex kombination av dessa värderingar oc... Läs mera

När r > g –> Vad gör vi då?

Eva Österbacka Vår ekonomi står inför omställningar som kommer att påverka oss alla. Vad kommer vi att göra av vår situation? Text och foto: Marcus Prest Arbete anses generellt vara dyrt i Finland. Det är ... Läs mera

Problemet f?inns i det fördolda

Schema över reglerad dränering. Till vänster om diket: Reglering av utflödet från täckdiken med en reglerbrunn och en ”flytande grundvattenantenn” med vilken man enkelt kan följa med grundvattenståndet. Om regl... Läs mera

Svavel på liv och död

Johanna Mattila Svavelutsläpp, erosion, oljeolyckor, kemikaliespill och främmande arters intrång i nya ekosystem – exemplen på hur sjöfarten belastar miljön är många. Text & foto: Nicklas Hägen På 1980... Läs mera

Meriaura efterlyser holistiskt tänkande

Jussi Mälkiäs Meriaura har en flotta på femton fartyg i trafik. Det stegvisa införandet av hårdare miljökrav med en snäv tidtabell kommer att vara svårt för rederierna att klara av, menar Jussi Mälkiä, VD för ... Läs mera

Aboagora i kaos och kosmos

Anna Haapalainen har arbetat med att sammanföra konst och vetenskap på Aboagora. Agororna var mötesplatser i det antika Grekland. Vid symposiet Aboagora i Åbo den 12–14 augusti möts vetenskap och konst. På pro... Läs mera

Det gäller landets väl och ve

Kim Wikström Sjöfartens svavelutsläpp begränsas ytterli­ga­re från år 2015, trots starka protester från näringslivet. Vad konsumenten kommer att märka är oklart, men bakom kulisserna har man påbörjat en total ... Läs mera