Universiteten i samhället

Det talas så mycket om universitetens roll för näringslivet att deras viktigaste betydelse glöms bort. Text: Patrick Sibelius, universitetslärare i datavetenskap För många är att leva att delta i olika spel... Läs mera

Högtidliga traditioner

Text & foto: Nicklas Hägen Doktorspromotionen är en av universitetets högtidligaste ceremonier. Vid Åbo Akademi promoverades 128 doktorer, 14 hedersdoktorer och en jubeldoktor den 23 maj. Promovenderna fi... Läs mera