Text & foto: Nicklas Hägen

Doktorspromotionen är en av universitetets högtidligaste ceremonier. Vid Åbo Akademi promoverades 128 doktorer, 14 hedersdoktorer och en jubeldoktor den 23 maj.
Promovenderna fick sina hattar, diplom och eventuella värjor i Åbo konserthus. Därefter följde gudstjänst i Åbo domkyrka innan kvällen avslutades med bankett i Åbo slott.
Åbo Akademi har bevarat flera promotionstraditioner från Kungliga Akademiens tid (grundat 1640) som i sin tur tog exempel från Uppsala universitet (grundat 1477). Där lär man ha firat promotion redan i slutet av 1480-talet. Till dessa traditioner hör, utöver den så kallade promotionsterminologin, till exempel latinet, spirorna och hedersdoktorerna.

President Martti Ahtisaari var en av hedersdoktorerna.

President Martti Ahtisaari var en av hedersdoktorerna.

Doktorerna har nyss fått sina hattar i den välfyllda konsertsalen.

Doktorerna har nyss fått sina hattar i den välfyllda konsertsalen.

 Kvällen avslutades med bankett i Åbo slott. På bilden håller (en här knappt urskiljbar) Anna Törnroos tal å de nypromoverade doktorernas vägnar.

Kvällen avslutades med bankett i Åbo slott. På bilden håller (en här knappt urskiljbar) Anna Törnroos tal å de nypromoverade doktorernas vägnar.