Bananflugan visar forskarna vägen in i organismer

Bananflugor är ett irritationsmoment när de dyker upp hemma, men de har en överraskande viktig funktion i arbetet för människans hälsa. Genetiskt specialdesignade bananflugor är ett viktigt verktyg inom läkemed... Läs mera

Genetiskt beställningsarbete

För att undersöka ett specifikt genetiskt upplägg, beställer man en specialkomponerad koloni bananflugor. Om det råkar vara ett upplägg som någon annan redan beställt kostar en sådan koloni mellan 15 och 70 eur... Läs mera

Kompetens och visioner

En artikel som skrivits av forskare från Åbo Akademi och beskriver läkemedelsforskning och -utveckling, var en av de mest lästa i den vetenskapliga tidskriften Advanced Health Care Materials i slutet av 2017. ... Läs mera

Våldsmonopolet i ett polariserat samhälle

För att polisväsendet ska fungera krävs konsensus kring de grundläggande värderingarna i samhället. Men vad händer med våldsmonopolet då det uppstår sprickor i värdegrunden, som i frågan om tvångsutvisningarna av asylsökande? MfÅA har diskuterat med professore... Läs mera

Arbetstiden – ett fenomen som formar människan

Arbetstid är ett komplext fenomen som ofta skapar spänningar. I boken Työaikakirja har sociologerna låtit olika yrkesgrupper berätta om sina upplevelser om arbete och arbetstiden. Det är svårt att sammanfatta fenomenet, men en sak är gemensam för oss alla: Vi ... Läs mera

Skogsavfall ska göra kläderna vitare

Optiska vitmedel används i många produkter för att ge dem ett fräscht utseende, men de är inte biologiskt nedbrytbara och medför problem för både människans hälsa och miljön. Om forskare vid Åbo Akademi får som... Läs mera

Forna Sovjetstater försöker ställa om energin

Från att ha varit stora användare – och exportörer – av olja, kol och gas satsar nu ett flertal forna Sovjetstater starkt på hållbar energi. Vi besökte Astana Energy Expo, en världsutställning med fokus på förn... Läs mera

Energi och politik i forna Sovjet

Kartan har ritats om i Östeuropa och Centralasien. Och det gäller inte bara landsgränser. Nya politiska system uppstår och omvandlas. Energikällor byts ut från fossila bränslen till hållbara energislag. Forskar... Läs mera

Medelklass, identitet och medialisering

Kopplingen mellan användningen av sociala medier och gentrifieringen är ett område som det inte forskats mycket i ännu. Det finns en koppling mellan hur vissa områden får en status i sociala medier som i sin tu... Läs mera

Moderna Åbo

Under mellankrigstiden var Åbo den stad i Finland som starkast företrädde avantgardismen och modernismen inom bildkonsten. Medan konstscenen i Helsingfors hade ett politiskt tryck på sig att representera landet... Läs mera

Teknologi för kontinuerlig övervakning av miljön

En projektgrupp vid ämnet analytisk kemi vid Åbo Akademi har utvecklat ett sensornätverk som är både betydligt mera robust och lättare att använda än tidigare teknologiska lösningar. Som bäst väntar man på pate... Läs mera

Flerspråkighet ger fler möjligheter

När Vasa universitets översättarutbildning flyttas till Jyväskylä har det konsekvenser för Helsingfors universitets tvåspråkiga rättsnotarieutbildning i Vasa. För en fungerande flerspråkighet behövs en kontinue... Läs mera

Handslagen mellan cellerna

En ny upptäckt vid Åbo Akademi beskriver livsviktiga funktioner som styr bildningen av nya blodkärl. En större förståelse för dessa lägger grunden för effektivare verktyg mot bland annat cancer och inom regener... Läs mera

Signaler avgörande för magkänslan

Diana Toivolas forskargrupp har i samarbete med Cecilia Sahlgrens team undersökt en annan sida av signalräckan Notch. I det här fallet berör forskningen tarmceller, och det protein som binder till mottagaren av... Läs mera

Shift ger tillfälle att frottera sig

Åbo Akademi deltog i företagsfestivalen Shift som arrangerades kring och i Åbo slott 31.5–1.6. Text och foto: Mia Henriksson   UNDER BÅDA dagarna som företagsfestivalen Shift pågick hade Åbo Akademi e... Läs mera

Var finns passionen för att lära sig nytt?

Lärandet är en livslång process, inte enbart skolans uppdrag. Lärandet diskuterades i en paneldebett under Shift. Text och foto: Mia Henriksson   VAR FINNS passionen för att lära sig? Den frågan ble... Läs mera

En brännande utmaning

Man kan minska koldioxidutsläppen genom att använda mindre bränsle i förbränningskraftverk. För att göra det men ändå bibehålla nivån på produktionen av el och värme behöver förbränningsprocesserna effektiveras... Läs mera

Skolan måste bli bättre på klimatförändring

Många unga anser fortfarande att de inte berörs eller påverkas av klimatförändringen. De är inte heller särskilt villiga att göra något för att minska den egna klimatpåverkan. Därför behövs det ett mer tvärvete... Läs mera

Årets professor vill delta i samhällsdebatten

Årets professor Erik Bonsdorff betonar vikten av fri forskning och att forskningen tas på allvar av det samhälle som betalar för den. Text: Marcus Prest   Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi vid Åbo Akademi utnämndes av professorsförbundet till ... Läs mera

Kompetens och visioner

En artikel som skrivits av forskare från Åbo Akademi och beskriver läkemedelsforskning och -utveckling, var en av de mes... Läs mera

Tvärvetenskapligt ledarskap

I tjugo år har ämnena industriell ekono­mi och religionsvetenskap vid Åbo Akademi samarbetat med varandra. Samarbetet har lett till många tvärvetenskapliga projekt där de båda ämnenas expertis har utnyttjats. I... Läs mera

Vän eller fiende?

Ordet robot är redan nästa 100 år gammalt och kommer från de slaviska språkens robota, det vill säga slitsamt arbete eller tungt, monotont och påtvingat arbete. Redan om tre fyra år räknar robotindustrin med at... Läs mera

Robo sapiens räddar homo sapiens?

Pepper är bara cirka en meter lång men kan redan prata, umgås, röra sig runt helt på egen hand och till och med hjälpa dig att ställa diagnoser om du är sjuk. Men hen är en robot. Text: Ari Nykvist   ... Läs mera

En blandning av tillfälligheter

Bristen på skriftliga källor begränsar vår kunskap om hur det gick till när det som idag heter Finland blev en del av Sverige. Men att det Sverige som Finland var en del av inte såg ut som Sverige gör idag, det är klart. Övergången från vikingatida stamsamhäll... Läs mera

Därför går populismen hem

För att en politiker med ett uppenbart förenklande budskap och antagonism mot både elit och minoriteter på sitt program ska kunna vinna val måste de etablerade politiska ledarna ha gett populisten ett utrymme a... Läs mera

”Människor måste få känna sig delaktiga”

Hillary Clinton sågs som en fortsättning på korruptionen och ett svikande av löften som hållit på i flera decennier. Därför kunde Donald Trump komma in och representera något annat och vinna. Trump representera... Läs mera

Omdebatterad medborgarlön på försök nästa år

Skulle lön utan arbete, så kallad medborgarlön, kunna minska flitfällorna och de administrativa kostnaderna? Folkpensionsanstalten gör nu ett försök med basinkomst för 2 000 personer. Text: Ari Nykvist Frågan... Läs mera

Bra att testa medborgarlön

En villkorslös medborgarlön i stället för en djungel av noga övervakade arbetslöshets- och andra ersättningar och stöd är ingen ny idé. Text & foto: Ari Nykvist Tanken sägs gå ända tillbaka till slutet av... Läs mera

Medborgarlön aktiverar och motiverar

Enligt arkitekt Johan Bäckman skulle en medborgarlön motivera till aktivitet och till att starta olika projekt. Text: Ari Nykvist   JOHAN BÄCKMAN blev arkitekt från KTH i Stockholm 2013. Efter sin exa... Läs mera

Den nya oljan

Det är 45 år sedan den första nätmasken skapades, och trettio år sedan det första viruset för PC. Dataskyddstillverkaren Panda Labs meddelade år 2014 att den hittat 75 miljoner olika sabotageprogram. Från att h... Läs mera

Vilken information får registreras?

Lagen om vilka uppgifter som får registreras och hur detta ska motiveras är rätt detaljerad, med både villkor och undantag. Tydligt är dock att den som vill upprätthålla ett register kommer rätt långt med indiv... Läs mera

Kan vi bota cancer?

Hösten är cancermedvetenhetens årstid. Under oktober pågår insamlings- och medvetenhetskampanjen för bröstcancer, Rosa bandet, och under november den motsvarande för prostatacancer, Movember. Vi ska i de följan... Läs mera

”Vi riskerar förlora en hel generation”

Forskningen, också den medicinska, styrs av ett hopp om innovationer som snabbt ska sätta fart på handeln. Det riskerar att på lång sikt ha katastrofala konsekvenser för såväl forskningen som ekonomin. Text: ... Läs mera

En skola för ­immunförsvaret

Immunologisk cancermedicin är ett skolboksexempel på modern cancerforskning. Varje cell i immunförsvaret har sina ”elever” som skolas att läka eller döda, något cancerceller använder sig av. Genom att manipuler... Läs mera

Målet är att komma åt cancerns stamceller

Läkemedel som slår mot de unika egenskaperna i cancerstamceller kan vara mycket effektiva mot uppkomsten och metastaseringen av cancer. Det kan till och med redan nu finnas färdiga läkemedel på marknaden som ka... Läs mera