Åbo Akademi deltog i företagsfestivalen Shift som arrangerades kring och i Åbo slott 31.5–1.6.

Text och foto: Mia Henriksson

 

UNDER BÅDA dagarna som företagsfestivalen Shift pågick hade Åbo Akademi en monter i det så kallade Partner Village och dessutom deltog experter från Åbo Akademi i två paneldiskussioner på Festval Stage. I montern presenterades tre uppstartföretag, Åbo Akademis verksamhet och kunnande med fokus på skeppsbygge och varvsindustrin, och dessutom det nya personalmobilitetskonceptet som snart ska tas i bruk vid Åbo Akademi.

Hanna Lindqvist, forskningskoordinator vid Åbo Akademis forskningsservice säger att Åbo Akademis deltagande i Shift främst handlar om att knyta kontakter.

– Vi vill visa att Åbo Akademi är mera än en plats att studera vid. Vi har ett brett forskningsfält och erbjuder servicekoncept, nya idéer och innovationer. Företag kan ha nytta av oss både vad gäller utbildning, forskning och annat. Vi däremot kan på en festival som SHIFT ha nytta av att få en viss företagsinsyn. Vi lär oss vad som är aktuellt och vilka behov som finns, säger Lindqvist.

Framgång för uppstartföretagen

Enligt Hanna Lindqvist har Shift varit en framgång också för de ÅA-kopplade uppstartföretagen.

– Två av tre har med framgång deltagit i olika pitchingar och dessutom knutit en massa kontakter som är viktiga för att framöver kunna utveckla företaget. De träffar andra uppstartföretagaren, investerare, personer som faciliterar olika nätverk och rådgivare som kan vara till nytta för dem.

Det ena uppstartföretaget Aavagen tog sig vidare till final i Shifts pitching. Aavagens företagsidé går ut på hälsotestning, bland annat gentestning, av hästar för att köpare ska kunna vara säkrare på att de får en frisk häst för framtiden. De två andra ÅA-relaterade uppstartföretagen som deltog i Shift var CutoSense som jobbar med utrustning för vård av kroniska sår och PolyBright som utvecklar optiska vitbärare.

Shift som nu ordnades för andra gången lockade 2 300 deltagare. Det är nästan tusen fler än i fjol. Hanna Lindqvist säger att det egentligen inte är mängden som räknas.

– Det viktiga är att rätt slags människor finns på plats, både som utställare och besökare. För oss kändes det som att vi faktiskt mötte rätt målgrupp.

 

FOTNOT: Vill du se fler bilder från Shift? Kolla fotoalbumet på Åbo Akademis Facebooksida.

 

SHIFT
  • Företagsfestivalen SHIFT arrangerades i år för andra gången.
  • VD för Shift är Alexander Törnroth. En stor del av arrangemangen sköts på fivillig basis.
  • Bland deltagarna finns storföretag, små- och medelstora företag, uppstartsföretag, tillväxtföretag och investerare.
  • Nästan hälften är lokala företag, en stor del av dem är uppstartsföretag. Resten av deltagarna kommer från Helsingfors-, Tammerfors- och Uleåborgsregionen.
  • Cirka 15 procent av företagen kommer från utlandet, främst från Baltikum och Sverige.