domkyrkan

Det moraliska språkets återkomst

Sedan religionskrigen på 1600-talet har väst försökt finna en universell etik frikopplad från religion och kyrka. Den sekulära staten blev verklighet på en bred skala efter det andra världskriget och naturvetenskaperna blev modell för det seriösa tänkandet, äv... Läs mera
hannes

Moral handlar om samvetsrelationer

Hannes Nykänen beskriver värderingar som ett slags förskjutning av våra svårigheter med moral och samvete. Värderingar är schabloner som gör att vi slipper konfronteras med närheten till andra människor. Text ... Läs mera
kattguld-1

Kattguld

Få tänker på att mineraler kan ha aktiva egenskaper som gör att de interagerar med sin omgiving. Forskare vid Åbo Akadem... Läs mera
kognitiv

Kognitiv fitness

Arbetet har blivit mera belastande för huvudet än för kroppen och kravet på att vara i kognitiv toppform har ökat. I sam... Läs mera
labyrinter1

Labyrintens gåta olöst

De kallas jungfrudanser i Finland och labyrinter eller Trojeborgar i Sverige. Och längs båda ländernas kuster finns det ... Läs mera
bup-storm

Hållbar utveckling har vind i seglen

Två tredjedelar av jordens tillgångar konsumeras av en tredjedel av jordens befolkning. Den rika delen av världen överkonsumerar och bygger sin ekonomiska utveckling på en ytterligare ökad konsumtion medan det ... Läs mera
bup-sail

Det seglande universitetet

Ett av världens största universitetsnätverk, Baltic University Program (BUP) ger under somrarna universitetslärare och lektorer en mycket annorlunda möjlighet att träffa nya kolleger, diskutera och lära sig mer... Läs mera
ari-pypi

Bland spyor och akademiker

Visst var det en blöt tonårsdröm som nästan ett halvt sekel senare äntligen blev sann. Och visst är jag sedan länge intresserad av både segling, gamla segelfartyg och hållbar utveckling. Speciellt som här, i en... Läs mera
marie

Ett hållbarare hav

De stora utmaningarna för samhällena runt Östersjön är att minska på övergödningen, överfisket, utsläppet av skadliga substanser och effekterna av klimatförändringen. Text: Nicklas Hägen   I ÖSTERSJÖN... Läs mera
ohman

Shortcut prisades i Turin

Representanter från ämnet industriell ekonomi vid Åbo Akademi besökte European Innovation Academy. De kom tillbaka med e... Läs mera
turkiet

Turkiets inre kamp

Turkiet är en stat med starka spänningar mellan det världsliga och det religiösa. Kuppförsöket i somras visade upp även ... Läs mera
Merilaita

Färgpolymorfin är en fördel för populationen

Att två eller flera distinkta  varianter av samma art existerar på samma gång har förbryllat biologer i mer än ett sekel. Evolutionsteorin säger att det naturliga urvalet borde välja bort alla varianter utom de... Läs mera
Albrecht_Dürer_-_Das_große_Rasenstück

Ett samtal om bilder

Naturbilder är ett mångtydigt område, även då bilderna är förment objektiva och ger intrycket av att bara återge naturen ”som den är”. Text: Marcus Prest   Göran Torrkulla, filosof och konstnär som se... Läs mera
Bergkvist&Nynäs

Linnés tankar påfallande moderna

Lars Bergquist och Carina Nynäs har bearbetat och sammanställt Carl von Linnés 186 avhandlingar i ett magnum opus. I arbetet får man syn på Linnés stora mångsidighet och de märkvärdiga människor som existerade ... Läs mera
Stavhopp

Seger i tankarna

Han har coachat, det vill säga tränat rallyförarna Marcus Grönholm och Jari-­Matti Latvala, samt löparen Sandra Eriksson och många andra stora toppidrottare i världseliten. Det Christoph Treier har hjälpt dem m... Läs mera
Lindfelt

”Det är inte en mänsklig attityd längre”

Toppidrottare beundras ofta för sina prestationer. Men tävlingen har klara gränser där det är viktigt att den har en början och ett slut. Hur mycket kan – och bör – vi ta med oss av idrottens tänkande till samm... Läs mera
Antti-Koivukangas

Toppidrottare behöver vinnarskalle och talang

De olympiska spelen är idag något helt annat än för 100 år sedan. Men den som vill bli toppidrottare måste fortfarande ha en hård och dedikerad vinnarskalle och en välförvaltad talang för att få OS-medalj. Det ... Läs mera
Ellenberg

Visuellt biocentrum i Åbo

Åbo står tack vare sina två universitet i centrum för ett europeiskt samarbete inom biovisualisering. Genom att samla olika teknologier inom mikroskopi och andra avbildningsmetoder kan man studera biologiska oc... Läs mera
Promotion

Festlig doktorspromotion vid Åbo Akademi

Inte mindre än 72 doktorer, 14 hedersdoktorer och en jubeldoktor promoverades vid Åbo Akademi den 27 maj. Under promotionshögtiden i Åbo stads konserthus uppfördes musik av bland annat Jean Sibelius och Gottfri... Läs mera
Fisher

Flyktingar och teknologi

60 miljoner människor, hälften av dem ungdomar, runtom i världen beräknas vara flyktingar. Genom att studera deras informationskanaler och -behov kan man lära sig en hel del om vilka de är och vad de varit med ... Läs mera
Raision-tehtaat

Gryning för en ny industri?

På industriområdet i Reso strax utanför Åbo samlas företag med tillväxtpotential inom bioekonomi, cirkulär ekonomi och cleantech. Målet är att ge företagen förutsättningar att växa. Konceptet är unikt i Finland... Läs mera
Eriksson-Hupa

Smart forskning hjälper företag

Inom ett forskningsprojekt som involverar Åbo Akademi och Smart Chemistry Park skapas en modell för hur ett samarbete mellan universitet, högskolor och företag kan se ut. Text & foto: Nicklas Hägen  ... Läs mera
Anastasia Tsvetkova. Foto: Nicklas Hägen.

Från maskin till ekosystem

Cirkulär ekonomi är ett försök att kombinera fortsatt materiell välfärd med en hållbar resursanvändning. För att denna form av ekonomi ska ta sig in från ekonomins marginal till finrummet behöver företagen tänk... Läs mera