Merilaita

Färgpolymorfin är en fördel för populationen

Att två eller flera distinkta  varianter av samma art existerar på samma gång har förbryllat biologer i mer än ett sekel. Evolutionsteorin säger att det naturliga urvalet borde välja bort alla varianter utom den bäst anpassade. Ny forskning visar att variation... Läs mera
Bergkvist&Nynäs

Linnés tankar påfallande moderna

Lars Bergquist och Carina Nynäs har bearbetat och sammanställt Carl von Linnés 186 avhandlingar i ett magnum opus. I arbetet får man syn på Linnés stora mångsidighet och de märkvärdiga människor som existerade ... Läs mera
Albrecht_Dürer_-_Das_große_Rasenstück

Ett samtal om bilder

Naturbilder är ett mångtydigt område, även då bilderna är förment objektiva och ger intrycket av att bara återge naturen ”som den är”. Text: Marcus Prest   Göran Torrkulla, filosof och konstnär som se... Läs mera
Stavhopp

Seger i tankarna

Han har coachat, det vill säga tränat rallyförarna Marcus Grönholm och Jari-­Matti Latvala, samt löparen Sandra Eriksson och många andra stora toppidrottare i världseliten. Det Christoph Treier har hjälpt dem m... Läs mera
Lindfelt

”Det är inte en mänsklig attityd längre”

Toppidrottare beundras ofta för sina prestationer. Men tävlingen har klara gränser där det är viktigt att den har en början och ett slut. Hur mycket kan – och bör – vi ta med oss av idrottens tänkande till samm... Läs mera
Antti-Koivukangas

Toppidrottare behöver vinnarskalle och talang

De olympiska spelen är idag något helt annat än för 100 år sedan. Men den som vill bli toppidrottare måste fortfarande ha en hård och dedikerad vinnarskalle och en välförvaltad talang för att få OS-medalj. Det ... Läs mera
Ellenberg

Visuellt biocentrum i Åbo

Åbo står tack vare sina två universitet i centrum för ett europeiskt samarbete inom biovisualisering. Genom att samla olika teknologier inom mikroskopi och andra avbildningsmetoder kan man studera biologiska oc... Läs mera
Promotion

Festlig doktorspromotion vid Åbo Akademi

Inte mindre än 72 doktorer, 14 hedersdoktorer och en jubeldoktor promoverades vid Åbo Akademi den 27 maj. Under promotionshögtiden i Åbo stads konserthus uppfördes musik av bland annat Jean Sibelius och Gottfri... Läs mera
Fisher

Flyktingar och teknologi

60 miljoner människor, hälften av dem ungdomar, runtom i världen beräknas vara flyktingar. Genom att studera deras informationskanaler och -behov kan man lära sig en hel del om vilka de är och vad de varit med ... Läs mera
Raision-tehtaat

Gryning för en ny industri?

På industriområdet i Reso strax utanför Åbo samlas företag med tillväxtpotential inom bioekonomi, cirkulär ekonomi och cleantech. Målet är att ge företagen förutsättningar att växa. Konceptet är unikt i Finland... Läs mera
Eriksson-Hupa

Smart forskning hjälper företag

Inom ett forskningsprojekt som involverar Åbo Akademi och Smart Chemistry Park skapas en modell för hur ett samarbete mellan universitet, högskolor och företag kan se ut. Text & foto: Nicklas Hägen  ... Läs mera
Anastasia Tsvetkova. Foto: Nicklas Hägen.

Från maskin till ekosystem

Cirkulär ekonomi är ett försök att kombinera fortsatt materiell välfärd med en hållbar resursanvändning. För att denna form av ekonomi ska ta sig in från ekonomins marginal till finrummet behöver företagen tänk... Läs mera
earthrise

I djupet väntar människan

Den bemannade rymdforskningen är publikt fortfarande synonym med Apolloprogrammet som tog människan till månen. Under månfärderna etablerar människan sig som rymdfarar­e. Det är lätt att känna något som kan beskrivas som en religiös-mystisk stämning inför dett... Läs mera
Stranden

Mediernas smoothiefiering

En ökad ström röster konkurrerar om hur verkligheten ska beskrivas, vilket påverkar mediernas innehåll. Alla har hört om... Läs mera
Bjorkman

Sannolikt är så säkert det blir

Samtidigt stort och smått. Kvantmekanik beskriver de processer som pågår i de minsta beståndsdelarna – de vi bara kan iaktta med speciella verktyg. Men dessa är aktiva också i allt vi kan iaktta i vår vardag. Text & foto: Nicklas Hägen Kvantmekanik är de... Läs mera
auer

Bortom rimligt tvivel?

Mordet på Jukka S. Lahti i december 2006 ledde till en av de mest kontroversiella rättsprocesserna i Finlands historia m... Läs mera
Tammerfors

Auer dömdes i medierna

Medieforskare vid Tammerfors universitet kartlade tre tidningars rapportering av Anneli Auer och hur man konstruerade bi... Läs mera