Klimatförändringen sätter spår i havet

Havet står i fokus för forskningen vid Husö biologiska station på Åland. Resultaten visar att klimatförändringen och övergödningen är nära sammankopplade. Text: Mia Henriksson. Foto: Tony Cederberg   ÖVERGÖDNING OCH klimatförändringen. Det är två cen... Läs mera

Shift ger tillfälle att frottera sig

Åbo Akademi deltog i företagsfestivalen Shift som arrangerades kring och i Åbo slott 31.5–1.6. Text och foto: Mia Henriksson   UNDER BÅDA dagarna som företagsfestivalen Shift pågick hade Åbo Akademi e... Läs mera

Var finns passionen för att lära sig nytt?

Lärandet är en livslång process, inte enbart skolans uppdrag. Lärandet diskuterades i en paneldebett under Shift. Text och foto: Mia Henriksson   VAR FINNS passionen för att lära sig? Den frågan ble... Läs mera

Handslagen mellan cellerna

En ny upptäckt vid Åbo Akademi beskriver livsviktiga funktioner som styr bildningen av nya blodkärl. En större förståelse för dessa lägger grunden för effektivare verktyg mot bland annat cancer och inom regener... Läs mera

Signaler avgörande för magkänslan

Diana Toivolas forskargrupp har i samarbete med Cecilia Sahlgrens team undersökt en annan sida av signalräckan Notch. I det här fallet berör forskningen tarmceller, och det protein som binder till mottagaren av... Läs mera

En brännande utmaning

Man kan minska koldioxidutsläppen genom att använda mindre bränsle i förbränningskraftverk. För att göra det men ändå bibehålla nivån på produktionen av el och värme behöver förbränningsprocesserna effektiveras... Läs mera

Skolan måste bli bättre på klimatförändring

Många unga anser fortfarande att de inte berörs eller påverkas av klimatförändringen. De är inte heller särskilt villiga att göra något för att minska den egna klimatpåverkan. Därför behövs det ett mer tvärvete... Läs mera

Årets professor vill delta i samhällsdebatten

Årets professor Erik Bonsdorff betonar vikten av fri forskning och att forskningen tas på allvar av det samhälle som betalar för den. Text: Marcus Prest   Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi vid Åbo Akademi utnämndes av professorsförbundet till ... Läs mera

Tvärvetenskapligt ledarskap

I tjugo år har ämnena industriell ekono­mi och religionsvetenskap vid Åbo Akademi samarbetat med varandra. Samarbetet har lett till många tvärvetenskapliga projekt där de båda ämnenas expertis har utnyttjats. I... Läs mera

Vän eller fiende?

Ordet robot är redan nästa 100 år gammalt och kommer från de slaviska språkens robota, det vill säga slitsamt arbete eller tungt, monotont och påtvingat arbete. Redan om tre fyra år räknar robotindustrin med at... Läs mera

Robo sapiens räddar homo sapiens?

Pepper är bara cirka en meter lång men kan redan prata, umgås, röra sig runt helt på egen hand och till och med hjälpa dig att ställa diagnoser om du är sjuk. Men hen är en robot. Text: Ari Nykvist   ... Läs mera

En blandning av tillfälligheter

Bristen på skriftliga källor begränsar vår kunskap om hur det gick till när det som idag heter Finland blev en del av Sverige. Men att det Sverige som Finland var en del av inte såg ut som Sverige gör idag, det är klart. Övergången från vikingatida stamsamhäll... Läs mera

Därför går populismen hem

För att en politiker med ett uppenbart förenklande budskap och antagonism mot både elit och minoriteter på sitt program ska kunna vinna val måste de etablerade politiska ledarna ha gett populisten ett utrymme a... Läs mera

”Människor måste få känna sig delaktiga”

Hillary Clinton sågs som en fortsättning på korruptionen och ett svikande av löften som hållit på i flera decennier. Därför kunde Donald Trump komma in och representera något annat och vinna. Trump representera... Läs mera

Omdebatterad medborgarlön på försök nästa år

Skulle lön utan arbete, så kallad medborgarlön, kunna minska flitfällorna och de administrativa kostnaderna? Folkpensionsanstalten gör nu ett försök med basinkomst för 2 000 personer. Text: Ari Nykvist Frågan... Läs mera

Bra att testa medborgarlön

En villkorslös medborgarlön i stället för en djungel av noga övervakade arbetslöshets- och andra ersättningar och stöd är ingen ny idé. Text & foto: Ari Nykvist Tanken sägs gå ända tillbaka till slutet av... Läs mera

Medborgarlön aktiverar och motiverar

Enligt arkitekt Johan Bäckman skulle en medborgarlön motivera till aktivitet och till att starta olika projekt. Text: Ari Nykvist   JOHAN BÄCKMAN blev arkitekt från KTH i Stockholm 2013. Efter sin exa... Läs mera

Den nya oljan

Det är 45 år sedan den första nätmasken skapades, och trettio år sedan det första viruset för PC. Dataskyddstillverkaren Panda Labs meddelade år 2014 att den hittat 75 miljoner olika sabotageprogram. Från att h... Läs mera

Vilken information får registreras?

Lagen om vilka uppgifter som får registreras och hur detta ska motiveras är rätt detaljerad, med både villkor och undantag. Tydligt är dock att den som vill upprätthålla ett register kommer rätt långt med indiv... Läs mera

Kan vi bota cancer?

Hösten är cancermedvetenhetens årstid. Under oktober pågår insamlings- och medvetenhetskampanjen för bröstcancer, Rosa bandet, och under november den motsvarande för prostatacancer, Movember. Vi ska i de följan... Läs mera

”Vi riskerar förlora en hel generation”

Forskningen, också den medicinska, styrs av ett hopp om innovationer som snabbt ska sätta fart på handeln. Det riskerar att på lång sikt ha katastrofala konsekvenser för såväl forskningen som ekonomin. Text: ... Läs mera

En skola för ­immunförsvaret

Immunologisk cancermedicin är ett skolboksexempel på modern cancerforskning. Varje cell i immunförsvaret har sina ”elever” som skolas att läka eller döda, något cancerceller använder sig av. Genom att manipuler... Läs mera

Målet är att komma åt cancerns stamceller

Läkemedel som slår mot de unika egenskaperna i cancerstamceller kan vara mycket effektiva mot uppkomsten och metastaseringen av cancer. Det kan till och med redan nu finnas färdiga läkemedel på marknaden som ka... Läs mera

TWIN PEAKS – mörkret under ytan

David Lynchs och Mark Frosts TV-serie Twin Peaks är en märklig blanding av mordmysterium, såpopera och fars som fortsätter fängsla 25 år efter att sista avsnittet sändes. Inför lanseringen av den tredje säsongen har MfÅA bett ÅA-filosofen Mari Lindman göra en ... Läs mera

Shortcut prisades i Turin

Representanter från ämnet industriell ekonomi vid Åbo Akademi besökte European Innovation Academy. De kom tillbaka med ett pris, nya idéer för kommersialiseringen av sin affärsidé och erfarenheter som kommer att användas i såväl ett slutarbete som i undervisni... Läs mera

Det moraliska språkets återkomst

Sedan religionskrigen på 1600-talet har väst försökt finna en universell etik frikopplad från religion och kyrka. Den sekulära staten blev verklighet på en bred skala efter det andra världskriget och naturveten... Läs mera

Moral handlar om samvetsrelationer

Hannes Nykänen beskriver värderingar som ett slags förskjutning av våra svårigheter med moral och samvete. Värderingar är schabloner som gör att vi slipper konfronteras med närheten till andra människor. Text ... Läs mera