Kraftverksbyggen med flexibilitet

Seth Ndayishimye Seth Ndayishimye jobbar i en kärntrupp i Vasa som administrerar kraftverksbyggen från konstruktion, leverans, uppbyggnad till igångkörning. Wärtsilä bygger kraftverk i mycket varierande förhål... Läs mera

Ett drivkraftigt samarbete

Joakim Strand I ett kluster av den storlek som energiklustret i Vasa representerar tävlar företag med varandra om samma kunder, samtidigt som de samarbetar för att gemensamt förbättra sin ställning på både den... Läs mera

Framsteg i kampen mot cancer

Daniel Abankwa Ras är en grupp proteiner som står bakom cirka trettio procent av alla cancerfall. Forskare vid Åbo Bioteknikcentrum har hittat genetiska mutationer som organiserar proteinet i cellen och orsaka... Läs mera

Kolumnen: Om akademiskt arbete

Mari Lindman Jag läser någonstans att våra förfäder, speciellt från de högre klasserna, skulle tyckt mycket illa om bohemer som sjavar runt i sina bostäder rufsiga och orakade. Det där citatet har en viss tänk... Läs mera

En gyllene tvångströja

Med den ökande klyftan mellan ett fåtal rika och en majoritet fattiga följer sociala spänningar. De fattiga drivs till rika länder i jakt på ett bättre liv men möts av ett avståndstagande där de rika bygger mur... Läs mera

Fattigdomen är strukturerad

Margot Salomon säger att investerare fått alla rättigheter men inga skyldigheter. Staterna har av tradition ansetts vara den ansvariga parten i människorättsfrågor. Konferensen GLOTHRO vid Åbo Akademi behandla... Läs mera

Vart går vi från Majdan?

Medlemmar av det så kallade ”Majdans självförsvar” på Självständighetstorget (Majdan Nezalezjnosti) i centrala Kiev i början av mars. Foto: Louisa Gouliamaki, AFP/LehtikuvaKampen om Ukraina på Majdan i Kiev sta... Läs mera