Margareta Wihersaari. Foto: Susanna Kääntä. 

Text: Marcus Prest

Energitekniklinjen vid Åbo Akademi i Vasa har varit verksam sedan hösten 2011. Den som genomgår utbildningen blir diplomingenjör i kemiteknik med huvudämnet energi- och miljöteknik.

– Vi har en särskild antagning för ingenjörer eller kandidater, man kommer alltså inte direkt in på programmet, man måste söka och bli antagen, säger Margareta Wihersaari, professor för energitekniken.

Det som skiljer energitekniklinjen från många övriga diplomingenjörsutbildningar i Finland är enligt Wihersaari att man lyckats kombinera vetenskap och tillämpade studier, vilket mycket beror på att de flesta studerande redan är ingenjörer. Man funderar över energibalanser i verkliga system, och läser till exempel reglerteknik samt anläggnings- och systemteknik.

– Fokus är på kunskaper som har en direkt tillämpning. Det hänger också ihop med att våra studerande oftast har en direkt koppling till industrin.

Koncentrationen på industrikontakterna ligger på samarbetet i Vasatrakten. Målsättningen för de stiftelser som donerat pengarna är nämligen att stöda utvecklingen i Österbotten. Tre av de fyra utexaminerade jobbar på Wärtsilä. Alla har gjort sina diplomarbeten ute i arbetslivet.

– Det är inte meningen att vi ska serva bara en enskild stor firma men bakgrunden hos de två första årskursernas studerande har matchat behovet hos Wärtsilä. Av de nya eleverna har en hel del intresse för el, vilket betyder att vi antagligen kommer att hitta våra framtida alumner även inom företag som ABB och Vacon.

– En god sak med kontakterna till industrin är att vi inte har behövt jobba så mycket med att hitta lämpliga diplomarbeten åt våra studerande, alla har redan under tiden på Yrkeshögskolan Novia jobbat eller åtminstone sommarjobbat inom industrin. Våra studerande har en väldigt klar uppfattning om vad de behöver studera och vad de vill ha ut av sina studier.

Just nu har energitekniklinjen 13 studerande. Antalet som hittills sökt till linjen är 40. Officiellt har man endast fem studieplatser att erbjuda per år, men man jobbar för att öka antalet till tio. Finansieringen är klar till och med slutet av 2017.

– Efter slutet av 2017 är allt ännu öppet. Vi har i detta nu medel för två heltidslöner. Vi blev utvärderade under februari och mars, i april kommer man att behandla hur linjen lyckats.

Wihersaari säger att energitekniklinjen kommit långt med att bygga in bryggstudierna mellan yrkeshögskola och universitet i diplomingenjörstudierna. De flesta av energitekniklinjens studerande kommer från Yrkeshögskolan Novia där även energitekniklinjens utrymmen finns.

Intresse för studier på energitekniklinjen finns både hos nyutexaminerade ingenjörer och mera erfarna ingenjörer ute i arbetslivet.