Nyheter

Åbo Akademi firar ett fullt sekel

Öppenhet är ledordet då Åbo Akademi år 2018 fyller 100 år. Ceremonier, öppet hus, guidningar och framtidsseminarium är höjdpunkterna, men det är de små sakerna invävda i den dagliga verksamheten som ska göra fe... Läs mera

Teknologi för kontinuerlig övervakning av miljön

En projektgrupp vid ämnet analytisk kemi vid Åbo Akademi har utvecklat ett sensornätverk som är både betydligt mera robust och lättare att använda än tidigare teknologiska lösningar. Som bäst väntar man på pate... Läs mera

Flerspråkighet ger fler möjligheter

När Vasa universitets översättarutbildning flyttas till Jyväskylä har det konsekvenser för Helsingfors universitets tvåspråkiga rättsnotarieutbildning i Vasa. För en fungerande flerspråkighet behövs en kontinue... Läs mera

EU står inför stora utmaningar

ÅR 2017 är ett osäkerhetens år i världspolitiken. Det gäller såväl ekonomin, Donald Trumps förehavanden som USA:s president, den Europeiska unionens framtid, både USA:s och EU:s relation till Ryssland och Vladi... Läs mera

Problem har ofta lett till fördjupat samarbete

HENRIK SERUP Christensen, docent och akademiforskare vid ämnet statskunskap vid Åbo Akademi kommenterar några aspekter av de utmaningar som ligger i EU:s nära framtid. Det europeiska försvaret – Sedan andra v... Läs mera

Åbo Akademi vill skydda hotade akademiker

Åbo Akademi är medlem i nätverket Scholars at Risk, som erbjuder skydd åt hotade akademiker. Målet är att kunna erbjuda en tillfällig befattning inom forskning och undervisning åt någon som hotas i sitt hemland... Läs mera

En ny väg att vårda depression upptäckt

Finländska forskare har gjort en banbrytande upptäckt om hur hjärnan reglerar depression och ångest. Forskarna fann att när JNK-proteinet är aktivt förhindrar det produktionen av nya nervceller i hjärnans hippo... Läs mera