Svårtolkade pengar

KÄLLAN TILL UPPSTÅNDELSEN är den amerikanska centralbankens enträgna köp av värdepapper. Dessa stödköp har under krisens förlopp tillfört centralbankssystemet långt över hundra gånger så mycket likviditet (rese... Läs mera

Digitalt samarbete

Det digitala samhället och hur nätet och nya sätt att kommunicera, agera och producera förändrar hela samhället, är föremål för en lång rad forskningsprojekt inom olika ämnen vid Åbo Akademi. För att lyfta fram och förstärka den forskningen ytterligare, håller nu ett nytt vetenskapligt konsortium på att bildas.

Harry Elvings legat

I samband med Åbo Akademis inskription belönades årets mottagare av priserna ur Harry Elvings legat. En av kategorierna är lärarpriset och vi träffade årets mottagare

Tidsandan i panopticon

Bland nittonhundratalets science fictionvisioner var det cyberpunken som visade sig ha bäst känsla för hur samtiden skulle se ut. Bruce Sterling är en av cyberpunkens förgrundsfigurer och får numera finna sig i att bli behandlad som en spåman, en roll han inte är bekväm med.

Ett liv på glasets villkor

DET ÄR VARMT och bullrigt i Iittalas glasfabrik i Iittala, strax norr om Tavastehus. Över tusengradig glasmassa flyter som lava genom de tio meter långa ugnarna. Plåtar smäller. Glas klirrar. Mellan ugnarna bli... Läs mera

Kvinnokamp på hjul

Roller derby spelas med femmannalag på en oval bana. En match är uppdelad i två trettio minuter långa halvlekar. Förenklat går en match ut på att en spelare i båda lagen, den så kallade jammern, ska ta sig ... Läs mera