LÄRARPRISET ur Harry Elvings legat gick i år till ED Jonas Lagerström, akademilektor i nationalekonomi. I motiveringen står det bland annat att han visar att han brinner för sitt ämne, aktiverar till diskussion och bidrar till lärarkollektivet som inspiratör och utvecklare av undervisningen.
– När man tänker på de allra bästa lärare man själv haft är det svårt att säga vad de hade gemensamt, för det var inte till exempel vad de gjorde eller vilket ämne de undervisade i. Jag tror det handlar om att man vill de studerande gott och tror på dem. Där är grunden, sedan behöver var och en hitta sin egen stil, säger Lagerström.
– Jag tror på mina studerande och när man gör det kan man höja ribban. Det finns en negativ trend inom utbildningen nu, där man sänker ribban för att utexaminera så många som möjligt. Men det är helt fel väg, man måste i stället pusha dem mera och kräva mera av dem.
Nationalekonomin har under de senaste åren lyckats växa rejält. Bakom framgången ligger en femårig storsatsning på att utveckla undervisningen.
– Priset är en uppmuntran för både handelshögskolan och ämnet nationalekonomi. Vi har slitit hårt så det är kul att vi belönas, säger Lagerström.

Finns det några utmaningar med att vara lärare i just nationalekonomi?

– Egentligen inte. Det handlar om världen, om hur vårt samhälle fungerar och om hur ekonomisk politik kan användas för att göra världen bättre. Jag tycker inte att det finns något intressantare, säger Lagerström.
– Traditionellt har man gjort utbildningen mycket teoretisk och torr. Därför försöker vi nu använda praktiska exempel från det som angår de studerande. Ingen ska behöva känna ”Varför gör vi det här?”
En förbättring nationalekonomerna strävat efter är att göra utbildningen till en helhet där de enskilda kurserna stöder varandra.
Lagerströms råd till andra universitetslärare är att öppna klassrummen och börja ta emot förslag och idéer utifrån. Akademiker är i förs­ta hand forskare, men det är ingen ursäkt för att inte utveckla sig pedagogiskt.
I den processen krävs, förutom eget arbete, också intresserade kolleger.
– Om man suttit som forskare tio år är det svårt att koppla till de studerandes värld, man glömmer bort hur man tänkte när man själv studerade. Lärarna arbetar lätt i bubblor, säger Lagerström.
– Kollegiet måste jobba ihop. Om en person blir bättre men inget annat utvecklas så märks ingenting, utan man måste gå framåt som grupp. Därför är bubbeltänkandet så farligt.

Nicklas Hägen

Prismottagare ur Harry Elvings legat

 • Forskarpriset

  TD Hannu Töyrylä tilldelas ett forskarpris om 6?000 euro för sin doktorsavhandling i judaistik med titeln ”Abraham bar Hiyya on Time, history, exile and redemption. An analysis of Megillat ha Megalleh”. Avhandlingen bedömdes med vitsordet laudatur.
  Avhandlingen är ett synnerligen imponerande forskningsbidrag till den medeltida judiska filosofin. Töyryläs avhandling är den första utförliga analysen av hela traktaten på ca 200 sidor på hebreiska. Traktaten har inte tidigare publicerats på något modernt språk.
 • Lärarpriset

  ED Jonas Lagerström, akademilektor i nationalekonomi, tilldelas årets lärarpris om 6?000 euro. Lagerström är en utomordentlig pedagog som brinner för sitt ämne – och visar det. Han konkretiserar nationalekonomins läror genom konkreta exempel, aktiverar studerande och uppmuntrar till diskussion, trots ämnets rätt teoretiska natur. Tack vare Lagerströms skicklighet som föreläsare bidrar han i hög grad till ämnets popularitet som huvud­ämne. Inom lärarkollektivet har han stor betydelse som inspiratör och utvecklare av undervisningen.
 • Årets handledare

  Årets handledare på kandidatnivå är FD Hannah Kaihovirta-Rosvik, universitetslärare i språk- och kulturvetenskapens didaktik. Kaihovirta-Rosvik beskrivs som en engagerad handledare som inspirerar, bryr sig om och alltid finns till hands. Hon ger studenterna självförtroende och ser till att avdramatisera arbetet med kandidatavhandlingen.
  Årets handledare på magisternivå är ED Benita Gullkvist, forskningsledare i redovisning. Gullkvist beskrivs som en engagerad och lösningsinriktad handledare som alltid finns till hands för studenterna.
  Handledarpriserna på 1?500 euro var, utdelas på basis av studerandes nomineringar.
 • Studerandepris

  Åbo Akademi delar ut ett stipendium åt en studerande som uppvisar en hyfsad studieframgång och som har bedrivit allmännyttig aktivitet akademin till gagn. Stipen­diet om 1?000 euro ges i år till pedagogiestuderande Madeleine Sandström med motiveringen att hon på ett berömvärt sätt kombinerar studier, engagemang inom studentkåren och ett globalt samhällsengagemang.