Parad

Bättre men inte bra

Efter att ha varit professor i kvinnovetenskap, numera genusvetenskap, sedan professuren inrättades vid Åbo Akademi 1996, avgick Harriet Silius med pension i början av januari i år. Hennes avskedsföreläsning va... Läs mera

”Inte särdeles tjock ännu heller”

Den av Mattel tillverkade dockan Barbie har varit kontroversiell sedan den kom ut på marknaden i mars 1956. Främst har den kritiserats för att representera ett förvrängt kroppsideal. Enligt till exempel en unde... Läs mera