Artiklar

Sannolikt är så säkert det blir

Samtidigt stort och smått. Kvantmekanik beskriver de processer som pågår i de minsta beståndsdelarna – de vi bara kan iaktta med speciella verktyg. Men dessa är aktiva också i allt vi kan iaktta i vår vardag. ... Läs mera

Samtidigt i två olika medier

En segelbåt dras eller sugs framåt, söker alltid jämvikt och segling är hela tiden en kompromiss. Utan skillnaden i täthet mellan vatten och luft, skulle segling mot vinden vara omöjligt. Det här, och det faktu... Läs mera

Bärplan, vingar och datorkraft ger ny medvind

Segling har inte förändrats mycket på tusentals år. Men desto mer har både båtskrovet, riggen och kölen rent tekniskt utvecklats i synnerhet under de senaste åren. Idag är till exempel kappsegling ren högteknol... Läs mera

Diagnos- och läknings­teknologi i samma paket

Kroniska sår innebär både mänskligt lidande och en belastning för sjukvårdssystemet. Forskare vid Åbo Akademi har under ledning av Mikael Bergelin i samarbete med Tammerfors tekniska universitet och Aalto unive... Läs mera

Medicinska produkter utvecklas ur ved

Det går att använda ved till betydligt fler saker än att elda med och göra papper av. Snart kan det hända att du sväljer produkter extraherade ur ved med medicin som printats åt dig på apoteket. Text & fot... Läs mera