4-17 artikel

Skogsavfall ska göra kläderna vitare

Optiska vitmedel används i många produkter för att ge dem ett fräscht utseende, men de är inte biologiskt nedbrytbara och medför problem för både människans hälsa och miljön. Om forskare vid Åbo Akademi får som... Läs mera

Forna Sovjetstater försöker ställa om energin

Från att ha varit stora användare – och exportörer – av olja, kol och gas satsar nu ett flertal forna Sovjetstater starkt på hållbar energi. Vi besökte Astana Energy Expo, en världsutställning med fokus på förn... Läs mera

Energi och politik i forna Sovjet

Kartan har ritats om i Östeuropa och Centralasien. Och det gäller inte bara landsgränser. Nya politiska system uppstår och omvandlas. Energikällor byts ut från fossila bränslen till hållbara energislag. Forskar... Läs mera