3-17 artikel

Moderna Åbo

Under mellankrigstiden var Åbo den stad i Finland som starkast företrädde avantgardismen och modernismen inom bildkonsten. Medan konstscenen i Helsingfors hade ett politiskt tryck på sig att representera landet... Läs mera

Medelklass, identitet och medialisering

Kopplingen mellan användningen av sociala medier och gentrifieringen är ett område som det inte forskats mycket i ännu. Det finns en koppling mellan hur vissa områden får en status i sociala medier som i sin tu... Läs mera

Cancerforskning genom matematik

Ett konsortium lett av datavetenskapen vid ÅA söker vägar att bedriva cancerforskning med hjälp av de massiva mängder patientdata som finns lagrade i databanker tillhörande de olika cellforskningslabben i värld... Läs mera