1-18 parad

Kompetens och visioner

En artikel som skrivits av forskare från Åbo Akademi och beskriver läkemedelsforskning och -utveckling, var en av de mest lästa i den vetenskapliga tidskriften Advanced Health Care Materials i slutet av 2017. ... Läs mera

Genetiskt beställningsarbete

För att undersöka ett specifikt genetiskt upplägg, beställer man en specialkomponerad koloni bananflugor. Om det råkar vara ett upplägg som någon annan redan beställt kostar en sådan koloni mellan 15 och 70 eur... Läs mera

Bananflugan visar forskarna vägen in i organismer

Bananflugor är ett irritationsmoment när de dyker upp hemma, men de har en överraskande viktig funktion i arbetet för människans hälsa. Genetiskt specialdesignade bananflugor är ett viktigt verktyg inom läkemed... Läs mera