Kompetens och visioner

En artikel som skrivits av forskare från Åbo Akademi och beskriver läkemedelsforskning och -utveckling, var en av de mest lästa i den vetenskapliga tidskriften Advanced Health Care Materials i slutet av 2017. ... Läs mera

Genetiskt beställningsarbete

För att undersöka ett specifikt genetiskt upplägg, beställer man en specialkomponerad koloni bananflugor. Om det råkar vara ett upplägg som någon annan redan beställt kostar en sådan koloni mellan 15 och 70 eur... Läs mera

Bananflugan visar forskarna vägen in i organismer

Bananflugor är ett irritationsmoment när de dyker upp hemma, men de har en överraskande viktig funktion i arbetet för människans hälsa. Genetiskt specialdesignade bananflugor är ett viktigt verktyg inom läkemed... Läs mera

Åbo Akademi firar ett fullt sekel

Öppenhet är ledordet då Åbo Akademi år 2018 fyller 100 år. Ceremonier, öppet hus, guidningar och framtidsseminarium är höjdpunkterna, men det är de små sakerna invävda i den dagliga verksamheten som ska göra fe... Läs mera

Finansialisering och förändring

Johan Meriluoto skriver om finanskapitalism, en ekonomi som verkar kräva att vi uppdaterar vår syn på lönsamhet och disciplin.   I FÖRSTA BOKEN av Kapitalet skriver Karl Marx att det kapitalistiska pro... Läs mera

Skogsavfall ska göra kläderna vitare

Optiska vitmedel används i många produkter för att ge dem ett fräscht utseende, men de är inte biologiskt nedbrytbara och medför problem för både människans hälsa och miljön. Om forskare vid Åbo Akademi får som... Läs mera

Våldsmonopolet i ett polariserat samhälle

För att polisväsendet ska fungera krävs konsensus kring de grundläggande värderingarna i samhället. Men vad händer med våldsmonopolet då det uppstår sprickor i värdegrunden, som i frågan om tvångsutvisningarna ... Läs mera

Arbetstiden – ett fenomen som formar människan

Arbetstid är ett komplext fenomen som ofta skapar spänningar. I boken Työaikakirja har sociologerna låtit olika yrkesgrupper berätta om sina upplevelser om arbete och arbetstiden. Det är svårt att sammanfatta f... Läs mera

Forna Sovjetstater försöker ställa om energin

Från att ha varit stora användare – och exportörer – av olja, kol och gas satsar nu ett flertal forna Sovjetstater starkt på hållbar energi. Vi besökte Astana Energy Expo, en världsutställning med fokus på förn... Läs mera