Att ta sig en ordentlig funderare på vad man har på tallriken bidrar till hållbar utveckling. Det menar den italienska professorn Gianluca Brunori.

TEXT: KLAS BACKHOLM

Professor Brunori besökte nyligen Åbo Akademis RUM-forskare (rurala studier, urbana studier, miljöstudier) vid socialvetenskapliga institutionen. Där pratade han bland annat om ”sustainable diets”, eller fritt översatt hållbara dieter.
– Konceptet med hållbara dieter handlar om att den som äter är medveten om vad man äter, ur ett brett perspektiv. Det handlar inte bara om ifall maten är hälsosam eller inte, utan också hur processen med att få tag i maten inverkar.
Brunori är till vardags professor vid Universitetet i Pisa med inriktning på bland annat hur hållbart lantbruk kan kopplas till den sociala och ekonomiska utvecklingen i regionen. Han använder en maträtt som är populär både i hans hemtrakter och i avlägsna Finland som ett exempel på hållbara dieter.
– Tänk dig en maträtt som fisk. Vi vet att den är hälsosam och på så vis hållbar att äta, men sättet som fisken fångats på är ofta inte ekologiskt hållbart. Och som en tredje dimension, hur mycket avfall produceras under fiskeprocessen och av själva maten?
Hållbara dieter är ett sätt för individen att närma sig alla de svåra och komplexa globala frågorna om vad man själv kan göra för att bevara naturresurser. Genom att fördjupa sig i sin diet där hemma eller varför inte med en skolklass kan man enligt Brunori få svar på flera andra frågor på köpet.
– Man lär sig till exempel att man har rätten att själv välja vilka typer av produkter man stöder, att förstå alla de steg som ingår i matens produktionskedja, och hur säsongen inverkar på tillgången till olika råvaror. Och kunskapen om alla dessa bitar är första steget mot att själv kunna ändra sitt beteende i en mera hållbar riktning.
Den som själv vill ta sig en funderare på vad det är man har på tallriken, vad man ställt till med genom att välja just denna maträtt, och hur man kan undvika dylika fadäser i framtiden kan till exempel ta det test som finns på The Global Footprint Networks hemsidor.