Forskare, studenter, universitetspersonal och även människor utanför högskolorna ockuperar Luonnontieteiden talo vid Åbo universitet sedan i onsdags. Det centrala i ockupanternas aktion är att uppmärksamma nedskärningarna i utbildningen som den sittande regeringen planerat.

Text och foto: Marcus Prest

– Det är viktigt att förstå att den sortens nedskärningar inte bara handlar om ekonomiska frågor. Om regeringen förverkligar sina planer har det en direkt effekt på samhället i stort. Det påverkar våra möjligheter att utbilda oss och det har effekter på våra möjligheter att forma vårt samhälle, säger Mari Lindman, doktor i filosofi från Åbo Akademi.

– Ockupationen har en symbolisk funktion. Det är inte en ockupation som gjorts med något våld, att vi bokstavligen skulle ha tagit över någonting. Vi har tvärtemot tilldelats vissa utrymmen som vi kan förfoga över under ockupationen, säger Branko Lampi, studerande – även han från ämnet filosofi vid Åbo Akademi.

– Det här är inte en aktion mot universiteten, utan med universiteten.

Ockupationen har ingen ledare, man samlas för att diskutera sig fram till vartåt man ska föra den rörelse som nu skapats. Den går under rubriken ”Koulutuslakko Turku – Utbildningsstrejk Åbo”.

– Vi vill visa att universiteten tillhör oss medborgare och att universiteten inte är till för att driva de snäva marknadsintressen regeringen företräder, säger Lindman.

– Det har blivit en samlingsplats för alla möjliga samtal. Det uppstår åsiktsskiljaktigheter och konfrontationer i försöken att reda ut vad allt det här betyder. Det som alla däremot är överens om är att regeringens planer är katastrofala, säger Lindman.

Lindman och Lampi säger att en viktig aspekt också är att folk från olika högskolor och med olika bakgrund och språk träffas

– För att se att vi i Åbo Akademi har saker gemensamt med andra högskolor och att vi berörs av samma frågor, säger Lindman.

– Det gör att samtalen har en öppenhet både mot framtiden och mot det vidare samhället som ligger utanför universitetet.

När MfÅA besöker Luonnontieteiden talo på måndag morgon är endast Lindman och Lampi på plats. Lampi har övernattat på en soffa sedan i onsdags medan Lindman kommit och gått på samma sätt som de flesta andra ockupanterna. De är totalt cirka 30 stycken. Mot kvällen ska ett stormöte ordnas. Ockupanterna har också ordnat program med föreläsningar, filmkvällar, middagar och möten genom hela ockupationen. De har också gjort en poddsändning som man kan hitta på utbildningsstrejkens hemsida. Ockupationen kommer att fortsätta åtminstone till onsdagen den nionde december.

– Det är ett slags öppen workshop, säger Lampi.

– Alla är välkomna att delta.