Nordkalk är en aktör som potentiellt har många fördelar av Mega Unit-systemet.

Text: Marcus Prest

Nordkalk är en aktör som potentiellt har många fördelar av Mega Unit-systemet. Nordkalks huvudprodukt är bränd kalk som på landsvägarna transporteras i slutna bulkbilar. När bränd kalk ska transporteras till sjöss erbjuder produkten en del praktiska svårigheter.

– Bränd kalk reagerar kraftigt med luftens fuktighet och måste transporteras och lastas och lossas i ett slutet system. När bränd kalk transporteras till havs görs det ombord på bulkfraktfartyg och i stora volymer eftersom bränd kalk inte kan samlastas med andra material på grund av kontaminationsrisk. Redaren måste ta betalt för hela lastutrymmet – vilket betyder att Nordkalk är tvungen att handla i mängder om flera tusen ton, säger Tarmo Tuominen, ÅA-alumn och inköps- och logistikdirektör vid Nordkalk.

– Om vi börjar med lastning och lossning så försämras kvaliteten på produkten under varje hantering. Mega Unit-containern gör det möjligt att sluta systemet bättre eftersom produkten inte behöver hanteras i hamnen. Och eftersom bränd kalk är en känslig produkt kräver det också att lastutrymmet det transporteras i är rengjort. Om fartyget transporterat kol kräver vi att det kör minst fem andra laster innan det tar ombord bränd kalk – ett krav som begränsar den omedelbara tillgången till lämpliga fartyg.

– Sedan finns det en aspekt som handlar om lagstiftning och den är att lagstiftningen för hantering av kemikalier hela tiden blir strängare – Mega Unit-containersystemet är ett sätt att förekomma lagändringar som i alla fall i framtiden skulle förutsätta att man gjorde något åt lastningen och lossningen och även transporten till sjöss.

Dessutom ger Mega Unit-systemet dubbla miljöfördelar också i och med att containern kan lastas i fabriken och öppnas först i kundens fabrik. Den yttre miljön skonas och arbetarna som hanterar produkten skonas från ett dammande moment.

– Volymen var vi redan inne på – men säg att våra kunder nu köper 5 000 ton bränd kalk om det ska transporteras över vatten. Det är en stor investering att köpa 5 000 ton bränd kalk – det är alltså en affär som binder kapital. Det är också en mängd som kan ta flera månader våra kunder att för­bruka. Det betyder att produkten kommer att stå en lång tid i kundens lager, att kunden behöver ett stort lager och ett lager i hamnen för att kunna ta emot produkten när den lastas av fartyget.

Mega Unit-container-systemet kunde för Nordkalks del betyda att man kan hitta helt nya kunder eftersom dessa i framtiden inte behöver göra miljoninvesteringar i silor och mottagningssystem.

– Rent praktiskt betyder det också att man har en silo som kan ta cirka 10 000 ton – det är inte vettigt att bygga en silo som bara kan ta emot en enda last. En silo bör klara av minst ett och ett halvt gånger fartygsstorleken för att garantera att det alltid finns material att leverera.

– Och med Mega Units kan man handla i mängder om 360 ton istället för 5 000 ton – vilket gör att Nordkalk och våra kunder binder betydligt mindre kapital. Överlag kan man säga att vi i framtiden behöver nya logistiska lösningar och det här är ett lovande koncept.

 

Kalksten

Kalksten

Kalkstenens kemiska egenskaper bestäms inte av dess färg. Olika färgad kalksten kan ha identiska egenskaper medan kalksten av samma färg kan ha olika egenskaper. Kalk är ett rätt okänt ämne för allmänheten med tanke på att kalk är en komponent i väldigt många produkter i vår vardag. En fjärdedel av all kalk som säljs används inom byggnadsindustrin.

Kalkstensprover

Kalkstensprover

Andra användningsområden är inom pappersindustrin (MfÅA är tryckt på kalkblekt papper och brinner därför inte bra – tidningen består delvis av sten), kalk används inom stålindustrin för att ta bort föroreningar (för att göra stål behövs järnmalm, koks och kalksten), kalk används inom den kemiska industrin för olika neutraliseringsprocesser, inom lantbruket används finmald kalksten som sprids ut på åkrar, kalk används som vägsalt (kalciumklorid, inte natriumklorid som är bordssalt), och i rökgasreningen inom  industrin används en kalkbädd för att binda svavel (svavel och kalkbädd blir gips som sedan görs till gipsskivor).