Regeringens nedskärningar i universitetens budget fick tydliga konsekvenser vid Åbo Akademi i början av april, då akademin sade upp 40 personer. Ursprungligen var det tänkt att vara 47, men antalet som avgår genom pensionslösningar ökades med sju personer till 47 efter förhandlingar. Den sammanlagda personalminskningen är alltså 87 personer. En av de hårdast drabbade delarna av akademin är MediaCity i Vasa, där över hälften av personalen får gå.

Text & foto: Ari Nykvist

 

Hittills har sju av åtta uppsägningar verkställts på MediaCity. Kvar på enheten blir efter att alla uppsägningar har verkställts endast sex anställda. Under de senaste åren har MediaCity i snitt haft fyra anställda med Åbo Akademis budgetbaserade eller strategiska medel, medan resten av de totalt 13 årsverkena enligt MediaCitys verksamhetschef Kimmo Rautanen har finansierats med externa projektmedel.

– Uppsägningarna betyder att innehållsutveckling för digitala tjänster, storytelling och produktionstjänster faller bort från MediaCitys agenda. Det som blir kvar är studier och forskning kring användarupplevelser. Och testverksamheten kring användarupplevelser inom ramen för vårt Experience Lab, ska utvecklas vidare som en kärna för hur Åbo Akademi antar digitaliseringens utmaningar.

Verksamhetskoordinator Yvonne Backholm tillägger:
– Många av de som sagts upp har också undervisat i en lång rad olika kurser vid Åbo Akademi både i Vasa och i Åbo, så inom vissa delar av utbildningen kan vi inte längre stå till tjänst, säger Backholm.

Exempel på tjänster som faller bort är den populära video- och bildberättarkursen på magisterprogrammet för bioimaging i Åbo som nu har hållits fyra år i rad och en rad kurser på biämnet masskommunikation i Vasa. Både Rautanens och Backholms arbetsuppgifter ska omdefinieras under våren under vidare diskussioner med fakultetsledningen. Samtidigt ordnar Rautanen och Backholm som bäst upp bland projekten som ska slutföras där de uppsagda har nyckelroller.

– Det har faktiskt kommit in ett par nya tidigare ansökta projekt där de nu uppsagda också är inblandade. I praktiken kommer vi därför bland annat att köpa en del tjänster från det bolag två av de uppsagda nu sparkar igång. En ny samarbetspartner för MediaCity också i övrigt framöver. Inte minst för att just storytellingen, berättandet på olika digitala plattformar stiger fram som en av de viktigaste trenderna inom digitaliseringen på många områden inom den närmaste framtiden, säger Rautanen.

Nu måste MediaCity enligt Rautanen och Backholm bygga upp en ny identitet för verksamheten, samtidigt som pågående och nya projekt håller dem som är kvar fullt sysselsatta. De välkomnar därför gärna också av ÅA-ledningen en klar vision och strategi för Media­Citys roll i utvecklandet av digitaliseringen vid Åbo Akademi.

– Vi vill även i fortsättningen bidra till universitetets tredje uppgift och hålla kvar våra nära kontakter och samarbete med företag, organisationer och myndigheter speciellt i vår egen region. Och det är också något våra samarbetspartners hoppas på, trots uppsägningarna, säger Rautanen.

Ovana med uppsägningar

Det är veterligen första gången nedskärningar på Åbo Akademi så här tydligt och hårt drabbar en enskild enhet vid akademin. Och för många vid Åbo Akademi är olika processer och rutiner kring samarbetsförhandlingar och uppsägningar kanske just därför något ganska ovant och okänt.

– Under den här svåra och tunga processen har vi lärt oss att alla borde ha en tydligare bild av hur den går till från början till slut. Att alla olika delar, samband och steg i processen borde kommuniceras bättre. Rakare, tydligare och mer transparent.
För då det handlar om universitetsanställda, talar vi om väldigt kompetenta, kunniga och ambitiösa personer med en stark arbetsidentitet och lojalitet, säger Backholm.