Ska föräldrar och daghemspersonal slänga bort alla leksaksvapen, för att förhindra att barnen blir mer våldsamma som vuxna? Nja, menar Märta Sandvik vid Åbo Akademis barnträdgårdslärarutbildning.

Text: Klas Backholm

Då en ny lag tas i bruk i Brasilien vid årsskiftet förbjuds tillverkning och försäljning av leksaksvapen i delar av landet. Idén bakom är enligt The Guardian att tänka långsiktigt – om barnen inte blir vana med leksaksvapen som små är tröskeln högre för att använda riktiga vapen som vuxna. Men är ett förbud rätt väg att gå, med tanke på att ett barn inte egentligen behöver själva leksaksvapnet utan lika gärna kan använda en pinne för att skjuta runt sig?
Märta Sandvik är psykolog och lektor i pedagogik vid Åbo Akademis barnträdgårdslärarutbildning. Hon brukar diskutera frågan med sina studerande varje år. Enligt henne är ett direkt förbud mot leksaksvapen inte det centrala. Viktigare är att man som vuxen visar att man inte tycker om det här med vapen.
– Det handlar mera om att klargöra normerna för barnen när de leker, till exempel att man som vuxen inte tycker om vapen eftersom de är till för att döda. Exakt hur man ska prata med barnen om detta beror på situationen och barnets ålder, men det viktiga är att man förklarar och diskuterar om varför vi gör som vi gör.
Sandvik menar ändå att eftersom ett daghem är en offentlig miljö borde man nog se till att inga leksaksvapen finns i lekhörnan. Träpinnar eller legoklossar som via leken blir till vapen kan man däremot tillåta, åtminstone allt emellanåt.
– Att helt förbjuda leken kan leda till att den bara blir mera intressant. Om ett barn gör ett vapen av en pinne, kan man istället till exempel komma överens om gemensamma regler, som att barnen inte får sikta på varandra med pinnarna.
De vuxna ska enligt Sandvik vara noggranna med att lyssna på varför barnen vill hålla på med just den leken, vad det är som gör leken så rolig, och inte fördöma de ”hemska påhitten”. Seda­n kan man tillsammans försöka hitta på alternativa lekar som ocks­å kunde vara lika roliga, men som inte går ut på att skjut­a på varand­ra.
Märta Sandvik vill inte direkt ta ställning till om beslutet i Brasilien är vettigt eller inte, eftersom samhället där är så pass annorlunda jämfört med vårt. Hon anser ändå att förbud sällan fungerar och att man istället borde satsa på förebyggande åtgärder, så att själva drivkraften till aggressiva handlingar minskar. Sandvik har själv främst forskat kring utvecklingen av barns självkänsla och menar att ifall barnens åsikter och känslor tas på allvar stärks i det långa loppet den egna självkänslan. En stark självkänsla leder i sin tur till att personen är mindre benägen att ta till våldsmetoder i vuxen ålder.
– Vuxna behöver gå till botten med barnens känslor och anvisa vad de får göra när de är arga – ”Nu ser jag att du är arg, och du får säga att du är arg eller boxas på kuddarna i kuddrummet. Men fastän du är arg får du inte slå eller skjuta på de andra.”