Dmitry Murzin är upphovsman till två böcker i kemiskt teknologi. Den första som utkom för två år sedan har mottagits väl ute i Europa.

Text & Foto: Marcus Prest

Dmitry Murzin, professor i teknisk kemi vid Åbo Akademi har nyligen fått sin andra lärobok i kemisk teknologi publicerad. Det är ett stort tyskt läromedelsförlag som kontaktat honom efter att den första läroboken i katalys, som kom ut för två år sedan, fått god respons över Europa.

– En fråga som inställer sig när man undervisar: borde man som föreläsare bara ta upp det som man själv tycker att är viktigt eller skulle det finnas skäl att ta reda på vad man undervisar på andra ställen, säger Murzin.

–Det finns en skillnad mellan USA och Europa: jag sände en artikel som behandlade ämnet till en av de stora amerikanska tidskrifterna inom katalytisk kemi. De meddelade att de inte är det minsta intresserade av vad folk undervisar var.

I Europa är situationen igen att vi inte har ett gemensamt utbildningssystem, men däremot har vi många olika länder och en gemensam arbetsmarknad – det gör att våra studenter konkurrerar om jobb över hela kontinenten. Det betyder i sin tur att vi, även om vi som är lärare främst utbildar våra studerande för Finland, ändå måste se till att den utbildning våra studerande får gör att de är kvalificerade för internationella jobb. Och då måste vi också veta vad man undervisar på andra universitet.

En av poängerna Murzin ville göra med sina läroböcker i katalys och kemisk teknologi var att presentera den undervisning som ges i teknisk kemi vid Åbo Akademi.

– Det vi undervisar här är kemisk teknologi med ett starkt fokus på kemi.

Kemisk teknologi är en specialiserad vetenskap ofta med ett fokus på produkter – vilka processer behövs för att åstadkomma en särskild produkt – medan ämnet kemi är fundamentalvetenskap.

Ett eget koncept

Murzin ville gärna göra en bok som överlappar de båda kemiområdena. Den tekniska kemin omfattar cirka 20 000 olika produkter som alla har sina egenheter – medan fundamentalkemin sällan visar sträckan mellan en produkt och grundprocesser.

– Sedan ville jag också göra en originell bok. Det räcker inte med att skriva en bok som enbart är en uppdatering av gammal kunskap – jag ville skriva en bok som har ett eget koncept.

I den första boken har Murzin först skrivit sista kapitlet som behandlar industriella processer, och sedan steg för steg gått ner i storlek så att han i första kapitlet kommer ner på molekylnivå. Böckerna är rikt illustrerade.

– Jag satte också ned en hel del jobb på att införliva mina egna erfarenheter både från industrin och universitetsmiljön i korta avsnitt som avbrott i den egentliga texten. Det har varit ett omtyckt inslag.

Överlag menar Murzin att professorer och forskare vid Åbo Akademi borde gå in för att själva skriva läroböcker som riktar sig till en internationell publik.

Ett exempel är den av Tapio Salmi, J.-P. Mikkola och Johan Wärnå skrivna boken Chemical Reaction Engineering and Reactor Technology, som publicerades i USA 2011 och blev mycket väl mottagen.

– Läroböcker ger synlighet samtidigt som de visar vårt kunnande. Vi borde inte vara blyga med det. Jag är av åsikten att den undervisning vi ger här är av världsklass. Men det är rätt så svårt för folk, särskilt från utlandet, att hitta hit om de inte känner till kvalitén på undervisningen och forskningen som pågår här.