Johan Willner äger en Nokia han fick som gåva för fem år sedan. Han önskar företaget allt gott.

Johan Willner, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi, förhåller sig kritisk till Nokias VD Stephen Elops bonus på 18,8 miljoner euro.

– Om uppdraget var att ge Nokia ett nytt lyft undrar man om det var välanvända pengar. Om det å andra sidan var att Nokia skulle övertas av Microsoft så hade det funnits billigare sätt, säger Willner.
– Elop hörde till dem man lockade hit med lägre beskattning. Ur Finlands synvinkel kanske det inte var världens bästa investering.

Ur forskningens synvinkel är en prestationsbaserad bonus inte okontroversiell.

– Det är överraskande vanligt med fasta belöningar i USA. Det har visat sig att ett prestationsbaserat belöningssystem, till exempel ett som är baserat på aktiekursen, leder till kortsiktiga beslut på bekostnad av arbetet på lång sikt.

Försäljningen av Nokias mobiltelefontillverkning kommer enligt Willner knappast att ha förödande effekter på Finlands ekonomi.

– En stor del av produktionen har redan flyttats utomlands, vilket också har påverkat underleverantörerna. Nokia höll tidigare upp en efterfrågan på kunnig arbetskraft, vilket  fungerade som ett bra komplement till andra branscher, till exempel skogsindustrin, säger Willner.
– Förflyttningen av mobiltelefontillverkningen innehåller ett element av social dumpning. Det är ett problem för hela Europa att produktionen ofta flyttas till länder med lägre arbetskraftskostnader och sämre anställningsförhållanden. Det visar att det inte nödvändigtvis är bra att avreglera och liberalisera all handel. För att lösa problemet krävs politik och internationellt samarbete.

Att pruta på arbetarskydd eller anställningstrygghet är enligt Willner ingen lösning. Företag har ibland valt att säga upp folk just i länder med dåligt anställningsskydd. Sådan osäkerhet har dessutom visat sig ha negativa hälsoeffekter. Han ser i stället en lösning i Finlands långa tradition av att etablera statliga företag.

– Staten har slutat grunda nya företag, trots att sådana inte alltid uppstår där de behövs. Statsbolagen har varit mycket viktiga för Finlands tillväxt. Deras framgång syns också i att de såldes till höga priser.

Den politiska diskussionen präglas ofta av hot om att företagen flyttar utomlands om de inte får sin vilja igenom. Har makten flyttats från politiken till företagen?

– Hotet är ibland en förevändning för att driva igenom vissa åtgärder. Men visst har en del av den politiska makten flyttats till företagsstyrelser. Företag som Microsoft är i själva verket plan­ekonomier.

Kan man säga att politiken inte längre är folkvalt demokratisk?

– Till en del, men politik är det likafullt.