För en hållbar utveckling behövs kunskaper om hur naturen, samhället och ekonomin fungerar, samt en förståelse för hur den kulturella dimensionen och våra värderingar präglar de val vi gör. Denna så kallade medborgarkunskap behandlas i en tredelad film – Jordklotet, lyckan och jag – som gjorts av vetenskapsjournalisten Henrietta Clayhills och filmaren Eri­k Saanila på initiativ av Åbo Akademi.
Det är ett brett paket, som belyser hållbarhetsproblematiken ur många olika synvinklar. De tre delarna går under rubrikerna ”Naturresurser”, ”Samhället” och ”Individen”. I filmerna behandlar professorer, forskare, personal och studerande vid Åbo Akademi hållbar utveckling ur de perspektiv deras forskning och utbildning ger dem.
– På det här sättet vill vi slå ett slag för hållbar utveckling. Filmen ger exempel på olika problem som behöver lösas, den är problemorienterad och inte inriktad på enskilda forskares egen forskning, säger Åbo Akademis miljökoordinator Ea Blomqvist.

Den tredje uppgiften

Det hör till universitetens uppgift att förbereda personer för ledande positioner i samhället; offentlig service, företag och politik. Den såkallade tredje uppgiften förutsätter att forskarna för dialog med samhället och bidrar med kunskap till beslutsfattare.
I och med att universitetens egen ekonomi hålls i rullning genom att man vid universiteten publicerar artiklar och utexaminerar studerande, riskerar den tredje uppgiften att komma i lägre prioritet. Det finns helt enkelt inte resurser för att hålla igång en diskussion som inte ger pengar tillbaka.
Här tycker Blomqvist att filmerna fyller en viktig lucka.
– Vi behöver se till att politiker och andra ledare har den handlingskompetens och beredskap som behövs i arbetslivet, säger Blomqvist.
– Men vi gör den här filmen också för oss själva. Det är viktigt att vi inom universitetet inser vår mångfald och noterar att vi faktiskt har en bred kompetens som gör det möjligt att bistå med kunskap för att möta framtidens utmaningar.
Hållbar utveckling uppfattas ibland som en fråga om miljön och användningen av de resurser som finns. Hur resurserna fördelas är också viktigt för en trygg samhällsutveckling.
– Många av de konflikter som sker i religionens eller etniska gruppers namn handlar egentligen om makten över naturresurserna, säger Blomqvist.
– Klyftorna ökar både globalt och i vårt eget samhälle. En fjärdedel av den kommande generationen riskerar att bli utslagen för att de saknar jobb och utbildningsplats.
Filmen, som producerats av Åbo Akademi med Svenska Kulturfonden som medfinansiär, kommer att lanseras på YouTube i november. Därtill utges filmerna i DVD-form som distribueras till skolor, studievägledare, massmedier och andra intressenter.