Osama Alaloulou

Väst borde agera på många fronter mot Isis – så fort som möjligt, skriver Osama Alaloulou. Han anser att ett sätt är att hjälpa Fria syriska armén.

Text: Osama Alaloulou

När USA attackerar Isis från luften gömmer sig Isis krigare bland lokalbefolkningen. De gömmer sig i hus, moskéer och skolor och väntar på rätt tillfälle att slå till igen. På grund av taktiken blir de flesta offren för luftangreppen sannolikt de människor som bor på de områden Isis behärskar. Civila offer, som är oundvikliga i luftangrepp, kommer inte att öka de anhörigas sympati för de allierade angriparna.

Vi borde acceptera att det helt enkelt inte är möjligt att enbart med maktmedel släcka de bränder fanatiker satt igång. Det går inte att bomba bort de tankar Isis propaganda sprider. Striden mot Isis har dessutom inletts sent. Vi får hoppas att det inte är för sent att besegra den här farliga ideologin. För att besegra Isis vore det viktigt att slå till mot dess kärna.

Isis ideologi grundar sig på wahhabismens allra våldsammaste form. Grundantagandet är att ondskan segrat över godheten i världen och som alla andra extremiströrelser som påstår sig härstamma ur islam anser Isis att muslimerna har förletts och korrumperats av väst och därför tappat bort det verkliga islam. Till skillnad från anddra extremiströrelser ser Isis sig inte som en organisation vars mål är att upprätta ett geografiskt diffust muslimskt samhälle, ett Umma Islam. Däremot är Isis avsikt att upprätta en modern nationalstat där alla muslimer lever under kalifens styre.

Isis har värvat muslimer över hela världen och lovat att de genom att dö i strid kommer att nå paradiset och bli tilldelade stora belöningar. Sådana löften talar till många unga lättpåverkade muslimer som ser en möjlighet att förverkliga Allahs befallning.

Isis armé är välfinansierad och välutrustad. De har en mängd erfarna krigare i sina led. De är inte ett löst springande rövarband, de är en välorganiserad trupp. Genom hjärntvätt, terror och hot lyckas de göra sina anhängare till terrorister. Isis krigare kommer både från arabstaterna och från väst, både från privilegierade sammanhang och från sammanhang där man upplever materiell nöd. En del av dem är högutbildade, andra räknas till samhällets utslagna. Det gör att det både är svårt att få ett grepp om Isis och att det är mycket farligt att strida mot dem.

Det är hemskt att vi inte hittat något fredlig sätt att lösa krisen i Mellanöstern. Kanske vi måste acceptera Malcolm X:s devis som säger att man ibland måste ta till vapen för att kunna lägga ner dem. Att resa sig med våld mot våld känns inte rätt, men vad kan man göra mot Isis utan att ta till våld?

Om vi godkänner det tråkiga faktum att våld är en del av lösningen betyder det att USA och dess allierade trots allt har en chans att hjälpa till i eliminerandet av Isis. Det här förutsätter att man upprättar en flygförbudszon över Syrien och ett bredare amerikanskt stöd för Fria syriska armén. De pågående luftangreppen saktar ner Isis framfart, men det räcker inte för att stoppa dem helt.

Genom att understöda Fria syriska armén vore det möjligt att slå både Isis och Assad. Det här betyder nödvändigtvis inte att man fick slut på inbördeskriget i Syrien, men det skulle göra slut på de största farorna för den internationella säkerheten.

Understödsåtgärderna borde inledas snarast och mot Isis borde man agera förutseende, för de kommer inte att vänta passivt. Isis gör upp nya planer och håller på att konsolidera sitt grepp om många städer och samhällen både i Syrien och Irak. Om de inte stoppas kan samma sak ske även i andra länder, som i Libanon. Och i så fall kommer Isis att fortsätta rekrytera muslimer för sin sak över hela världen.

Osama Alaloulou, magisterstuderande i mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi.

• Texten är översatt från finska av Marcus Prest.