Christer Viss, fjärde årets slöjdlärarstuderande (fr.v.), lektor Barbro Sjöberg och Sofia Brännäs, fjärde årets slöjdlärarstuderande.

Skisserande och välgjorda skissböcke­r har länge varit centrala element i formgivning och design i allmänhet. PeD Barbr­o Sjöberg, lektor i slöjdteknik vid Åbo Akademi, överför i sin forskning det konceptet på slöjdpedagogik och forskning kring slöjdteknik. Ett konkret och praktiskt resultat av det är utställningen Form & Funktion. En annorlunda designutställning som är sammanställd av Åbo Akademi-studerande i slöjdpedagogik, alltså blivande ämneslärare i teknisk slöjd och textilslöjd samt blivande klasslärare med slöjdpedagogik som biämne.

– Vi är intresserade av både forskning och utforskning om formgivning kring slöjdteknik, av olika referensmaterial och av andra uttryck för den inspiration formgivare använder sig av. Hur de till exempel bearbetar former, material, färger och känslor. Det handlar i hög grad om en kreativ och konstnärlig experimentell process som vi på det här sättet undersöker lite närmare, säger Sjöberg.

De utställda arbetena utgör en del av kursen Form & Funktion som pågått under våren 2015. Föreläsningar i konst- och stilhistoria samt nutidsdesign har utgjort den teoretiska referensramen för kursen. De studerande har sedan för sin egen produktutveckling efter eget intresse och val, tagit inspiration av en känd och erkänd konstnär, formgivare eller hantverkare. Utgående från den valda inspiratörens produktion, tankar och/eller arbetssätt har en slöjdprodukt/produktfamilj formgivits, planerats och tillverkats samtidigt som processen dokumenterats i skissbok.

– Målsättningen har dels varit att fördjupa sig i olika teknikområden. För tekniska slöjdens del traditionell svepasktillverkning, experimentell formpressning och skärsvarvning, för textilslöjdens del maskinbroderi, tygtryck och färgning.

Målsättningen har enligt Barbro Sjöberg dels varit att bygga upp en förståelse för hur fenomenen hantverk, konst och design förhåller sig till slöjdämnet, dels att kunna diskutera fenomenet slöjd i relation till hantverk, konst och design och att kunna kommunicera sitt slöjdkunnande i en offentlig miljö.