Pedagogik har varit ett område testmetoderna vid Experience Lab har använts inom, men det finns många andra som kan dra nytta av kunskap om hur människan möter det digitala. Vid labbet vill man vidareutveckla verksamheten tillsammans med användaren.

Text: Ari Nykvist

 

EN AV DE lärare och forskare som redan har hunnit använda det som nu heter Experience Lab vid Åbo Akademi i Vasa bland annat i sin doktorsavhandling, är Annika Wiklund-Engblom, universitetslärare i allmän pedagogik. Senast använde hon det under en forskningsmetodikkurs för pedagoger.

– I labbet testade vi med ögonrörelsekamera bland annat skolornas informationsprogram Wilma. Hur användarvänligt och funktionellt användarna upplever det. Och efteråt kunde deltagarna på video se hur de själva klarade av att instruera dem som använde programmet.

Senare i år får också de som deltar i en kurs i universitetspedagogik bekanta sig med labbet och vad man som både forskare och lärare kan utnyttja det till.
– Det är många som fortfarande inte vet så värst mycket om Experience Lab, också inom Åbo Akademi. Därför har vi nu på gång en ansökan till undervisnings- och kulturministeriet om lärande och forskning i digitala miljöer.

Enligt Wiklund kunde till exempel de som föreläser via videokonferens eller som har en mooc-kurs (massive open online course) bra använda labbet för att förbättra sin undervisning ytterligare.
– Att på det sättet förbättra sin egen undervisning, att auskultera sig själv genom att kritiskt granska läroprocessen då människan på ett subjektivt plan möter det digitala, blir allt viktigare för alla som sysslar med undervisning.

Möte mellan människa, design och kontext

Joachim Majors och Joachim Högväg på labbet är båda certifierade CUA-testare (certified usability analyst) av användargränssnitt och användarvänlighet. När Annika Wiklund-Engblom ritar upp en bild där människan, kontexten och designen i mötet mellan användaren och det digitala går in i varandra i en liten men bokstavligen mycket central mittpunkt, nickar båda igenkännande.

– Vår uppgift är att bidra med den tekniska biten. Till exempel att hjälpa en lärare eller forskare eller en programutvecklare att designa en ny digital produkt eller att tillsammans med vår kund försöka hitta bättre och enklare sätt att använda och lära sig via olika appar och program, säger Majors.
– Det du tror att användaren klarar av och förstår kan i praktiken visa sig fungera dåligt eller inte alls. Vi reagerar alla intuitivt då vi till exempel använder en app eller går in på en sajt, tillägger Högväg.

Majors och Högväg poängterar att det labbet erbjuder och kan utveckla alltid sker i nära samarbete med den lärare eller forskare som kan och är intresserad av att utveckla något nytt.
– Man kan säga att vi erbjuder den senaste digitala forskningstekniken, men det är forskaren eller läraren som ger kontexten och själva innehållet, säger Joachim Högväg.

– Experience Lab bygger långt på en genomgående tvärvetenskaplighet och vår tanke är att det kring labbet skulle bildas olika tvärvetenskapliga projekt och forskargrupper från hela Åbo Akademi, säger Joachim Majors.

Emotionernas roll central i lärandet

En pilotstudie med autistiska barns upplevelser framför skärmen med hjälp av EEG (elektroencefalografi), det vill säga hjärnbarkens spontana aktivitet eller det vi ofta kallar känslor eller upplevelse, är ett exempel på att labbet inte endast sysslar med analys av digitalt innehåll. Minnet är bevisligen nära kopplat till just upplevelser och känslor.

– Alla som idag arbetar vid universitet borde möta de nya sätten att undervisa, utbilda och forska. Att bland annat förstå emotionernas centrala betydelse i lärandet och hur det emotionella kan ge bättre lärande är ett exempel på vad man kan lära sig av det mötet, säger Annika Wiklund-Engblom.

Alla tre är överens om att det mesta kring det nya labbet handlar om kollegialt lärande där de metoder och den utrustning som används hela tiden utvecklas, anpassas och förnyas i nära samarbete med forskare och alla andra som använder labbet. Efter en introduktion och kortkurs i hur till exempel EEG, ögonrörelsekamera eller VR används, klarar vem som helst av att använda de delar som behövs i det egna projektet eller kursen.

– Här hoppas vi att olika discipliner och ämnen vid Åbo Akademi och andra universitet kunde mötas och tillsammans med Experience Lab som innovativ mötesplats få igång intressanta och nydanande diskussioner och projekt, säger Joachim Högväg.