Ett av världens största universitetsnätverk, Baltic University Program (BUP) ger under somrarna universitetslärare och lektorer en mycket annorlunda möjlighet att träffa nya kolleger, diskutera och lära sig mer om hållbar utveckling på ett multidisciplinärt sätt. Samtidigt får de segla med ett stort råriggat segelfartyg. Åbo Akademi har länge haft en nyckelroll i den unika satsningen.

Text & foto: Ari Nykvist

 

MED CIRCA 220 universitet och högskolor i 14 olika länder i nätverkssamarbete, har Baltic University Program (BUP) i 25 år på olika sätt fört samman 1 500 lärare, forskare och studerande runt Östersjön och andra länder. BUP SAIL (Sustainability Applied in International Learning and Teaching), är ett av de sätten. Under somrarna har både lärare och studerande erbjudits möjligheten att i en vecka få segla med den polska briggen STS Fryderyk Chopin och samtidigt delta i seminarier, workshops och grupparbete kring tvärvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling.

– Tanken bakom SAIL är att stöda lärarnas akademiska rörlighet och överlag att stärka kontakterna mellan universiteten i Östersjöområdet. Att deltagarna ska få internationella erfarenheter, förbättra sina pedagogiska färdigheter och sin beredskap att undervisa och kommunicera på engelska. Men också att motivera dem till en mer tvärvetenskaplig och internationell syn i sin undervisning bland annat utgående från den allt viktigare övergripande frågan om hållbar utveckling, säger Lars Österlund, professor vid Uppsala universitet.

Österlund är vetenskaplig koordinator på BUP SAIL och ansvarig för SAIL:s akademiska del. BUP SAIL fokuserar på frågor kring hållbar utveckling, miljöskydd och demokrati i Östersjöområdet.
I Finland finns Åbo Akademi BUP:s nationella center med Paula Lindroos, Ea Blomqvist och Sinikka Suomalainen vid Centret för livslångt lärande (CLL) vid rodret. Åbo Akademi är för övrigt det enda utländska universitet som har en namngiven plats i BUP:s internationella styrelse.

BUP leds av professor emeritus Lars Rydén i Uppsala som är en av grundarna av nätverket. I slutet av 1990-talet kom Maria Hejna vid sekretariatet i Uppsala på idén med BUP SAIL. Först ordnades SAIL-kursen för studerande, senare också för lärare.

Seminarier och vakter

Dominika Stygar från Medical University of Silesia i Polen har varit med på SAIL och Fryderyk Chopin i över tio år. Hon håller i de mer praktiska arrangemangen kring SAIL, och är imponerad av samarbetsviljan.

– Utmaningen för oss alla här ombord och för mig är både att få 32 olika lärare och akademiska specialister att direkt börja samarbeta i grupp både vetenskapligt och i själva seglandet. Alla går i olika vakter dygnet runt, klättrar upp i riggen (enda sysslan som inte är obligatorisk för alla) och arbetar hårt med seglen, står vid rodret, reparerar, städar, diskar, serverar mat och deltar dessutom i vetenskapliga seminarier och arbetsgruppsdiskussioner. Det är både fysiskt och mentalt krävande. Men själv är jag varje år lika förvånad över hur snabbt och enkelt både unga och äldre akademiker uppfattar det här unika konceptet, genast är med på noterna och är både positiva och arbetsvilliga – i alla väder!

Det är just kombinationen av att arbeta i lag, att lära sig nytt och få nya perspektiv och samtidigt ha skoj som gör SAIL annorlunda än många andra akademiska seminarier eller konferenser.

– Ombord kan vi tala om ett slags kooperativt styre där alla har sina uppgifter, arbetar tillsammans på lika villkor, men samtidigt måste alla lyda chefen, det vill säga kaptenen som har det yttersta ansvaret för säkerheten ombord. Det att alla går i fyra timmars vakter dygnet runt och att alla deltar i olika segelmanövrar, gör SAIL till ett levande seminarium vars arbetstider och tidtabell bestäms av väder, vindar och kapten.

Chopin anses vara den snabbaste så kallade tallshipbriggen på världshaven just nu och har alltid topplaceringar i till exempel Tall Ships Race. Som på de flesta stora segelfartyg är det kaptenen, styrmännen och vaktcheferna som bestämmer och ger alla order. Till exempel ordern All hands on deck mitt på natten för att reva segel på de högsta råna nästan 40 meter ovanför ett brusande hav.

Som en av koordinatorerna för SAIL har också planeraren Sinikka Suomalainen vid CLL redan varit flera gånger ombord.
– Det är fantastiskt att få segla ett så här vackert och stort segelfartyg ute på de stora världshaven. Att få vara med som del av besättningen, gå i vakter och samtidigt lära känna nya kolleger och få nya intressanta och brännande aktuella perspektiv på till exempel hållbar utveckling. För akademiker är SAIL en veritabel snabbkurs i att bilda team och i att lära sig samarbeta över såväl språk-, ämnes- som olika kulturella gränser.

Sista seglingen?

Hittills har det varit Centret för livslångt lärande och Åbo Akademi som via Undervisningsministeriet i Finland sett till att lärarnas BUP SAIL har finansierats. Nu är fortsättningen osäker.
– Tyvärr vet vi inte om fortsättningen, men hoppas att finansieringen kan ordnas så att det här lyckade konceptet ska kunna fortgå, konstaterar Sinikka Suomalainen.

– Det skulle vara mycket synd om det här blir den sista seglingen. Det här är ett förträffligt sätt att konkretisera den europeiska tanken att ena länder, inte minst från öst och väst. Om inte universitetslärare lär sig att bryta igenom olika murar och konstgjorda gränser och skapa en verklig och gemensam förändring, vem ska då göra det, undrar Lars Österlund.

Enligt Dominika Stygar räcker det bra med ett normalt hälsotillstånd och vanligt hälsointyg för att kunna och få arbeta ombord på ett segelfartyg. Säkerhetsreglerna är rigida och olyckor mycket ovanliga. Alla lär sig segla som ett team på ett par dagar. Och sjösjuka kan botas både med piller och med plåster under öronen.

– Men du måste vara villig, ja nästan längta efter att utmana dig själv. Att arbeta hårt då det krävs, utan att protestera eller ge upp och vara beredd att klara dig utan 7–8 timmars sömn varje natt. Det är fascinerande att se hur till exempel äldre professorer vill och orkar delta i arbetet, både i det ibland rätt tunga seglings- och i det intensiva akademiska arbetet ombord.

Öppen och kritisk diskussion

Seminariearbetet ombord utgick sommaren 2016 från FN:s 17 nya mål för hållbar utveckling (www.sustainabledevelopment.un.org/sdgs). Deltagarna delades in i åtta olika arbetsgrupper som diskuterade och utarbetade varsitt paper, varsin rapport kring teman såsom bättre åtgärder mot klimatförändringen, mer hållbar och förnybar energi åt alla, hållbar konsumtion och produktion, hur rädda våra hav och sjöar från nedsmutsning och rovfiske, hur göra städer och bosättningar mer inkluderande, trygga, motståndskraftiga och hållbara.

Andra teman var hur understöda en hållbar ekonomisk utveckling med full sysselsättning och anständigt jobb åt alla, och hur understöda fredliga och inkluderande samhällen med en hållbar utveckling som har effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer. Arbetsgruppernas tankar och förslag diskuterades och kritiserades sedan på de gemensamma seminarierna under veckan.

– Det som hela tiden har varit typiskt just för SAIL, är den öppna, fria och kritiska diskussion vi alltid har haft ombord. Med deltagare från olika länder i Europa, till exempel från forna öststater och välmående nordiska länder, går kraven på och åsikterna om hållbar utveckling ofta isär. Något som vi alltså inte vill skyla över eller skygga för på den här seglingen, säger Lars Österlund.

Efter varje SAIL publiceras en populärvetenskaplig artikel om seminarietemat i de deltagande ländernas större dagstidningar eller motsvarande. Om SAIL kan man läsa mer på www.balticuniv.uu.se/sail. Strukturerat kursmaterial om hållbar utveckling finns tillgängligt på BUP-webben www.balticuniv.uu.se/index.php/introduction och via www.bup.fi.

 

STS Fryderyk Chopin

STS Fryderyk Chopin

STS Fryderyk Chopin

Tvåmastad brigg av järn
Byggdes av Dora Shipyard i Gdansk, Polen
Sjösattes i november  1990
Hemmahamn: Stettin i Polen
Längd: 55,5 m
Bredd: 8,5 m
Masthöjd: 37 m
Segelarea: 1200m2 fördelat på 22 segel
Maxfart under segel 16 knop, med maskin 9 knop
Besättning: 53 personer, inklusive 7–8 professionella
Kan vara ute till havs upp till 100 dagar i sträck
Ägs numera av företaget 3OCEANS Sp Zo.o.
www.fryderykchopin.pl/en/