90-procentig 25-åring

Heikius2

Katarina Heikius. Foto: Ari Nykvist.

En av de yngsta finlandssvenska stiftelser som delar ut avsevärt mer än några tusenlappar per år, är Högskolestiftelsen i Österbotten. I år delar stiftelsen ut cirka 900 000 euro. Stiftelsen fyllde i höst 25 år och firade jubileet bland annat med vetenskapskvällen Fundra vid ÅA i Vasa i början av oktober.

Text: Ari Nykvist

– Det var ett mycket lyckat grepp att med hjälp av Fundra ge båd­e inbjudna gäster och den stora allmänheten möjlighet att var­a med och ta del av en bred akademisk kunskap och samtidigt öka den egna kunskapen om Åbo Akademi och vad som händer vid Åbo Akademi i Vasa, säger Högskolestiftelsens VD Katarina Heikius.

Högskolestiftelsen har valt att maximera utdelningen i stället för att öka kapitalet och har därför en utdelningsprocent på närmare 90. Sedan år 1990 har stiftelsen sammanlagt delat ut drygt 10 miljoner euro för att ”upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten”. Dagsvärdet på Högskolestiftelsens totala förmögenhet är närmare 27 miljoner euro och den äger bland annat en stor affärsfastighet i Vasa centrum.

– Som en ledstjärna under de 25 åren har vi haft att stöda sådana viktiga projekt och satsningar som inte annars hade kommit igång. Stiftelsen är långt en sorts start up-finansiär och utan oss hade kanske till exempel vårdvetenskapen, energitekniken och MediaCity aldrig fått en rejäl chans vid Åbo Akademi i Vasa. Vi vill alltså framför allt vara en regional resurs för ny akademisk utbildning och forskning. Det har både Åbo Akademi och hela Österbotten nytta av.

Ann-Mari Finniläs och Hjördis Höglunds hjärtebarn

I den nyutgivna 25-årsjubileumsboken En regional resurs skriven av stiftelsens styrelseordförande och förra VD Håkan Anttila, kan man till exempel läsa hur de 40 000 Nokia-aktier stiftelsen år 2000 fick av apotekare Ann-Mari Finnilä efter en aktiesplit blev 160 000 och sedan snabbt såldes för 9,1 miljoner euro när Nokias aktiekurs nästan var som högst före det snabba kursraset. Idag står Ann-Mari Finni­läs fond för över 90 procent av stiftelsens årliga utdelning. Men i boken berättas också om Hjördis Höglund i byn Snåre i Purmo som i fjol, 85 år gammal, avled och som i sitt testamente gav drygt 36 000 euro åt stiftelsen.

– Hjördis Höglunds högsta önskan hade ända sedan ungdomen varit att få studera vid ett universitet, men en svår och långvarig tuberkulos under och efter krigsåren satte stop för de planerna. Geno­m sitt testamente ville hon ge andra den studiemöjlighet hon själv gick miste om, säger Håkan Anttila.

Enligt Anttila har Högskolestiftelsen i Österbotten ända sedan början haft som mål att fördubbla sitt kapital vart tionde år och har hittills lyckats med det. Vad vill då nuvarande VD:n Katarina Heikius satsa på idag?

– Just nu vill vi gärna öka inputen till universiteten från regionens näringsliv. Att få utbildning och forskning närmare näringslivet och tvärtom. Det har alla i regionen nytta av. Åbo Akademi i Vasa sitter ju mitt i det dynamiska energiklustret och där finns många utvecklingsmöjligheter också för Åbo Akademi som Högskolestiftelsen kanske kan vara med och stöda. Att utveckla utbildning och forskning kring entreprenörskap, företagsfostran och företagsamhet i allmänhet är något som Åbo Akademi kan ha nytta av.