Helheten måste beaktas

Elproduktion, -distribution och -konsumtion är en helhet. Två centrala delar som ofta förbises i debatten om energin och framtiden är distributionsinfrastrukturens roll (att den inte tål vad som helst) och att ... Läs mera