Tema 6

Välpackat är hälften vunnet

Tarmen är kroppens aggressivaste miljö. Tabletter är bekväma att använda och cirka 70 procent av de läkemedel som säljs idag är avsedda för oralt bruk. Forskning över ämnesgränserna visar hur man kan utveckla n... Läs mera

Så här förs läkemedlet in i cellen

För att få ett läkemedel att nå fram till sjuka celler i tjocktarmen krävs smart design. Jessica Rosenholm, Cecilia Sahlgren och Diana Toivola har testat olika kombinationer av nanomaterial i såväl provrör, cel... Läs mera

Snyggt och stereotypt

Den nya Star Wars-filmen präglas av samma berättelsemässiga tydlighet, åtminstone på ytan, som de tre första filmerna. Det visuella språket är också bekant. Text: Marcus Prest MfÅA har sett den nya Star Wars-... Läs mera

Suspension of disbelief

Suspension of disbelief (ungefär: inställande av tvivel – det kan hända att det finns ett vedertaget svenskt uttryck, men artikelförfattaren känner inte till det) är ett begrepp som myntades av den engelska poe... Läs mera