Flora&Fauna

Linnés tankar påfallande moderna

Lars Bergquist och Carina Nynäs har bearbetat och sammanställt Carl von Linnés 186 avhandlingar i ett magnum opus. I arbetet får man syn på Linnés stora mångsidighet och de märkvärdiga människor som existerade ... Läs mera

Ett samtal om bilder

Naturbilder är ett mångtydigt område, även då bilderna är förment objektiva och ger intrycket av att bara återge naturen ”som den är”. Text: Marcus Prest   Göran Torrkulla, filosof och konstnär som se... Läs mera

Färgpolymorfin är en fördel för populationen

Att två eller flera distinkta  varianter av samma art existerar på samma gång har förbryllat biologer i mer än ett sekel. Evolutionsteorin säger att det naturliga urvalet borde välja bort alla varianter utom de... Läs mera