Antibiotika

Antibiotika ersätts och utvecklas

Den nytta människan har haft av antibiotika är svår att överskatta, men med allt större användning av dem har problemet med antibiotikaresistenta bakterier ökat. Nya lösningar behövs. Text: Nicklas Hägen På d... Läs mera

Nya antibiotika från avfall

Avfallsvatten och komposter är miljöer där mikrober stortrivs, och en potentiell källa för nya antibiotika och andra antimikrobiella substanser. Forskare vid Åbo Akademi är involverade i ett projekt som undersö... Läs mera