Vad funderar du på?

fundra

Välkommen på vetenskapsaftonen Fundr­a onsdagen den 7 oktober kl. 17 i Academill, Strandgatan 2, Vasa.

Årets Fundra diskuterar politik och politisk kommunikation, säkerhetspolitik, slöjd- och språkundervisningen i skolan samt bioenergi och energiteknik. Ställ dina frågor senast 20.9 på www.abo.fi/fundra eller skriv till fundra@abo.fi. Svar får du under vetenskapsaftonen eller på hemsidan. Fundra är ett samarbete mellan Åbo Akademi och Vasabladet.

 

Michaela Pörn

Michaela Pörn

Michaela Pörn

Professor i finska språkets didaktik
Hurdana frågor svarar du gärna på?
– Jag svarar gärna på frågor som rör språk, flerspråkighet och språkundervisning. Vilken är grammatikens roll i dagens språkundervisning? Hur kan man utveckla elevers kommunikativa färdigheter i det andra inhemska språket? Vad innebär finskundervisning för tvåspråkiga? Vad är tandemundervisning? Man kan också ställa frågor rörande lärarutbildning och lärarfortbildning i allmänhet. Hur kan man bygga en bro mellan lärarutbildning och skola? Hur kan man stöda lärares arbete och deras professionella utveckling genom lärar–forskarsamarbeten?

Mia Porko-Hudd

Mia Porko-Hudd

Mia Porko-Hudd

Forskningsledare i slöjdpedagogik
Hurdana frågor svarar du gärna på?
– Jag diskuterar gärna frågor i anslutning till slöjdundervisningens innehåll och karaktär i grundläggande utbildning och lärarutbildning samt frågor gällande slöjdens yttringar i samhället. Jag är engagerad i ett projekt kring Digitalt lärande (DiDiDi) där vi jobbar med att sprida den potential som innovativ digital teknik kan innebära för undervisning, lärarutbildning och forskning.

 

Göran Djupsund

Göran Djupsund

Göran Djupsund

Professor i statskunskap
Hurdana frågor svarar du gärna på?
– Man kan säga att politiken skapar ramar för vår vardag. Politik är inte bara partipolitik utan innefattar så mycket mer, till politiken kan man räkna alla gemensamma beslut som fattas. Jag försöker svara på vad som helst och diskuterar gärna allt som rör politik. Men vi kan minnas att politik långt handlar om människors beteende och därmed även ett område där de absoluta sanningarna är klart färre än åsikterna kring olika frågor.

Jonathan Fagerström

Jonathan Fagerström

Jonathan Fagerström

Forskardoktor i energiteknik
Hurdana frågor svarar du gärna på?
– Världen vill ha förnyelsebar energi men många utmaningar återstår innan vi är helt framme. Mitt arbete går ut på att förbättra förutsättningarna för bioenergin. Utmaningen är att öka lönsamheten samtidigt som man bibehåller den goda hälso- och miljöprestandan. Som bränsleingenjörskonstnär med brinnande intresse för termisk processkemi så diskuterar jag gärna aspekter kring bioenergi och avfall som råvara för värme, elektricitet, drivmedel och kemikalier.

 

Steve Lindberg

Steve Lindberg

Steve Lindberg

Akademilektor i statskunskap
Hurdana frågor svarar du gärna på?
– Att följa med den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår näromgivning är som att försöka träffa ett snabbt framrusande mål. Så många olika variabler påverkar en analys av denna utveckling. Trots att jag fokuserat mig på finländsk, nordisk och rysk säkerhetspolitik sedan början av 1980-talet ser jag mig inte som en expert på området.  Men jag skall försöka ge min syn på vad som händer i vår näromgivning.