Vetenskapsaftonen Undra! ordnas igen den 9 oktober 2014 kl. 18.00, den här gången i Villa Lande i Kimito (Engelsbyvägen 8). Välkommen!

undra-1Ställ frågor till panelisterna senast den 24 september. Frågorna får svar under vetenskapsaftonen, på webben och i Åbo Underrättelser. Läs mera och ställ dina frågor på www.abo.fi/undra. Gratis busstransport från Åbo erbjuds dem som snabbast anmäler sig på e-postadressen undra@abo.fi. Start cirka 16.15 från Åbo, tillbaka är vi cirka 21.45. Undra! arrangeras av Åbo Akademi och Åbo Underättelser och som medarrangörer är Akademiföreningen Åbo Akademiker och Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

Undrapanel

Nina Kivinen, universitetslärare i företagets organisation och ledning

Hurdana frågor svarar du gärna på?
–?Jag svarar gärna på frågor om hur organisationer fungerar, om ledarskap, om genusfrågor i arbetslivet, om hur sociala medier förändrar vårt arbete, om hur arbetsplatsens betydelse förändras. Jämställdhet är viktigt att diskutera, speciellt som dagens unga verkar tro att vi har ett jämlikt samhälle. Jag diskuterar också frivilligkulturens och föreningslivets framtid – hur kan till exempel föreningar kan dra nytta av sociala medier och på vilket sätt arbetslivet påverkar människors vilja att ställa upp.

Pekka Santtila, professor i tillämpad psykologi

Hurdana frågor svarar du gärna på?
–?Allt kring rättspsykologiska frågeställningar som kan besvaras empiriskt går bra. Kan man tränga bort traumatiska minnen? Hur ser man om människor ljuger? Jag pratar gärna om minnets otillförlitlighet och vad det innebär för vårt rättssystem – kan man till exempel erkänna ett brott och vara oskyldig? Jag kan också hjälpa till med att rasera neuropsykologiska myter, som den om att vi inte använder hjärnans hela kapacitet.

Johanna Wassholm, forskare i historia

Hurdana frågor svarar du gärna på?
–?Frågor som berör historiens betydelse. Jag diskuterar gärna historien som vetenskap. Frågor om behovet av historieskrivning och konsekvenserna av en dålig historisk kännedom är intressanta, till exempel i politiska sammanhang. Kanske någon undrar vilka slutsatser om framtiden man kan dra utgående från historien – hit kan räknas frågor om Finlands förhållande till Ryssland, Norden och världen i övrigt. Jag har skrivit en historik om Strömma gård, så man kan också ställa mig frågor om lokalhistoria.

Tom Wiklund, Föreståndare för laboratoriet för akvatisk patobiologi

Hurdana frågor svarar du gärna på?
–?Jag svarar gärna på frågor som rör fiskars hälsa – både vild och odlad fisk. Jag kan berätta om bakteriesjukdomar och parasiter – om de är en fara för människor som äter fisk eller inte, och om hur fisk måste vara behandlad för att det inte ska finnas hälsorisker. Det finns samband mellan hur fiskbeståndet mår och den övriga miljön, men det är å andra sidan ett komplicerat samband med många faktorer. Kraftig algblomning som den vi hade i somras kan påverka fiskbeståndet lokalt, och helt klart är att odlad fisk lider och till och med dör om havstemperaturen stiger långt över det normala. Frågor om antibiotika i det naturliga kretsloppet brukar också intressera.